Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου και της εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά των πυρκαγιών απαιτείται  ο καθαρισμός των ιδιωτικών – κοινόχρηστων  χώρων και οικοπέδων, αναφέρει ο Δήμος Ξάνθης.

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οι πολίτες, κάτοχοι και κληρονόμοι, οφείλουν να φροντίσουν για τον καθαρισμό των προαναφερθέντων χώρων, που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου μας.

Οι υπόχρεοι πολίτες, όπως ο νόμος σαφώς ορίζει, πρέπει να ανταποκριθούν άμεσα στην ενέργεια αυτή, και όσον αφορά την περιοχή εντός των οικοπέδων, αλλά και περιμετρικά αυτών, από ξερά χόρτα, μπάζα, σκουπίδια, εγκαταλελειμμένα καυστά ή εκρήξιμα υλικά, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.

“Ο Δήμος Ξάνθης τονίζει ότι κάθε ολιγωρία είναι εις βάρος της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας, καθώς και του περιβάλλοντος, και ευχαριστεί εκ των προτέρων για την ανταπόκριση.” αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.