Διακοπές νερού θα υπάρξουν το πρωί της Παρασκευής σε περιοχές γύρω από την Αγ. Ελευθερίου, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του έργου αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης. Λόγω της σύνδεσης των οικοδομών με το νέο δίκτυο, απαιτείται η διακοπή της υδροδότησης στα εξής σημεία. 

Παρασκευή 27 -4-2018 από 8:00 έως 15:00.

Α) Οδός Αγίου Ελευθερίου στο τμήμα μεταξύ των οδών Καβάλας και Ανατ. Θράκης

Β) Οδός Κιουταχείας από την οδό Αν. Δημητρίου έως την οδό Αγίου Ελευθερίου

Παρασκευή 27 -4-2018 από 8:00 έως 10:00.

Α) Οδός Αγίου Ελευθερίου από την οδό Ανατ. Θράκης έως την οδό 40 Εκκλησιών.