Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης Κ. Ζαγναφέρεη συγκροτήθηκε η Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού της Π.Ε. Ξάνθης όπως προβλέπεται από το σχετικό νόμο. 

Έργο της Επιτροπής είναι η εξώδικη επίλυση διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και
σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών .

Η σύνθεσή της έχει ως εξής:

1. Σπυρίδου Άννα ως Πρόεδρος με αναπληρώτρια την Χατζηφωτιάδου Δέσποινα, μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης.
2. α)Μαλλιαρουδάκη Μαριάνθη με αναπληρωτή τον Χατζησταμάτη Εμμανουήλ, μέλη του
Επιμελητηρίου Ξάνθης, στο μεταποιητικό τμήμα.
β)Καφφετζής Κωνσταντίνος με αναπληρωτή το Σπάρταλη Εμμανουήλ, μέλη του
Επιμελητηρίου Ξάνθης στο εμπορικό τμήμα.
γ)Παμπουκίδης Χρήστος με αναπληρώτρια την Σισμάνη Ελένη, μέλη του Επιμελητηρίου
Ξάνθης στο τμήμα υπηρεσιών.
3. Μπούκουρα Μαρία, Πρόεδρο του ΙΝΚΑ Ξάνθης, με αναπληρώτρια την
Δερμετζοπούλου Χρυσούλα, μέλος του ΙΝΚΑ Ξάνθης

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Βρυώνη Παναγιώτα, υπάλληλος της Δ/νσης
Ανάπτυξης Π.Ε. Ξάνθης (τηλ. 2541350140, email:vrioni@xanthi.gr) με αναπληρωτή
της τον υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης, Βασιλειάδη Ιωάννη (τηλ. 2541350140,
email:vasileiadis@xanthi.gr.