Την πρόθεσή του να δημιουργήσει μια νέα υπαίθρια λαϊκή αγορά στο Αεροδρόμιο του Ν. Ζυγού κάθε Τρίτη εκδήλωσε επίσημα στην πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ο Δήμος Αβδήρων, που αναμένεται να την ιδρύσει στο επόμενο συμβούλιο.

Ήδη ο στρατός δια του Διοικητή του Δ’ Σώματος Στρατού έχει απαντήσει θετικά μετά από αίτημα του Δήμου να διεξάγεται η Λαϊκή Αγορά ενώ ο Δήμος αναλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες ασφάλειας, καθαριότητας και υγιεινής του χώρου. Για τις ανάγκες της αγοράς το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μίσθωση του χώρου από το Δ’ Σώμα Στρατού ενώ παρουσιάστηκε και το σχετικό σχέδιο μίσθωσης, το οποίο εξουσιοδοτήθηκε να υπογράψει ο Δήμαρχος Γ. Τσιτιρίδης.

Σύμφωνα με τη σύμβαση ο Δήμος Αβδήρων καταβάλει 250 ευρώ για κάθε μέρα λειτουργίας με τα έσοδα από τη μίσθωση του στρατιωτικού ακινήτου πηγαίνουν στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας

Θετική και η μείζονα αντιπολίτευση

Σχολιάζοντας το θέμα ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Βασίλης Τσολακίδης σημείωσε ότι είναι βιαστική η διαδικασία και θα ήθελε μια πιο εμπεριστατωμένη παρουσίαση από τις υπηρεσίες, παρότι όμως έδωσε την καταρχήν συναίνεσή του στο σχέδιο ενώ εξέφρασε την άποψη ότι ο Δήμος θα μπορούσε να ζητήσει την επιστροφή του οικοπέδου.  Από την πλευρά του Κ. Αντωνιάδη υπήρξε η πρόταση να ληφθεί η απόφαση μεταγενέστερα.