Ιδιαίτερα θετικό παρουσιάζεται το πρώτο τρίμηνο του 2018 το ισοζύγιο προσλήψεων-απολύσεων σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗΣ για το διάστημα 1/1 ως 31/3/18. Τα πρωτεία στην αύξηση της απασχόλησης διατηρεί η Καβάλα και ακολουθούν Ξάνθη και Δράμα με μεγάλη διαφορά από τις άλλες περιφερειακές ενότητες.

Σε σχέση με πέρυσι οι ροές απασχόλησης παρουσιάζουν σταθερή αύξηση ενώ το νούμερο συνολικά είναι το πλέον θετικό της 20ετίας.

Στοιχεία πρώτου τριμήνου 2018 στην Περιφέρεια ΑΜΘ

 Π.Ε.
Αναγγελίες Πρόσληψης
Αναγγελίες Οικειοθελούς Αποχώρησης
Καταγγελίες   Συμβάσεων  Αορίστου
Χρόνου
Λήξεις Συμβάσεων  Ορισμένου  Χρόνου
Σύνολο
αποχ/σεων
Ισοζύγιο

 

ΔΡΑΜΑΣ 3.186 1.269 499 799 2.567 619
ΕΒΡΟΥ 3.582 1.701 662 1.188 3.551 31
ΘΑΣΟΥ 630 78 191 339 608 22
ΚΑΒΑΛΑΣ 5.774 1.809 1.260 1.411 4.480 1.294
ΞΑΝΘΗΣ 3.604 1.255 493 1.283 3.031 573
ΡΟΔΟΠΗΣ 3.008 1.596 456 905 2.957 51

 

Τα στοιχεία μόνο για το Μάρτιο 2018

Π.Ε.
Αναγγελίες Πρόσληψης
Αναγγελίες Οικειοθελούς Αποχώρησης
Καταγγελίες   Συμβάσεων  Αορίστου
Χρόνου
Λήξεις Συμβάσεων  Ορισμένου  Χρόνου
  Σύνολο αποχ/σεων
 
     Ισοζύγιο
 
ΔΡΑΜΑΣ 991 360 177 195 732 259
ΕΒΡΟΥ 1.339 593 163 299 1.055 284
ΘΑΣΟΥ 210 21 34 79 134 76
ΚΑΒΑΛΑΣ 2.306 597 384 360 1.341 965
ΞΑΝΘΗΣ 1.305 431 169 334 934 371
ΡΟΔΟΠΗΣ 985 572 87 241 900 85
ΣΥΝΟΛΟ 7.136 2.574 1.014 1.508 5.096 2.040

 

Αναλυτικά οι πανελλαδικές ροές απασχόλησης

Πανελλαδικά σε θέσεις εργασίας     Ισοζύγιο Ροών Μαρτίου Ισοζύγιο Ροών

Ιανουαρίου-Μαρτίου

2001 7.545 -1.960
2002 10.874 11.782
2003 -3.050 -6.692
2004 12.580 10.598
2005 4.267 -11.318
2006 8.888 -5.002
2007 11.772 -1.061
2008 7.443 2.011
2009 -5.731 -36.856
2010 1.247 -16.334
2011 -7.419 -47.066
2012 -7.564 -47.126
2013 8.950 -8.838
2014 14.567 40.876
2015 22.313 28.164
2016 29.351 33.834
2017 38.517 33.638
2018 55.494 55.580