Τη «γραμμή έκτακτης ανάγκης» που θα ενεργοποιείται με την κλήση του πενταψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 11314 από οποιοδήποτε τηλέφωνο, ενεργοποιεί το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Στη γραμμή μπορεί να απευθύνεται οποιοσδήποτε θέλει να αναφέρει ένα περιστατικό έκτακτης ανάγκης εντός των χώρων των πανεπιστημιουπόλεων και βρίσκεται στην περιοχή της Θράκης. Ανάλογα με τη γεωγραφική θέση αυτού που καλεί, θα ενεργοποιείται ο αντίστοιχος λήπτης της γραμμής. Έτσι, για όσους καλούν από την περιοχή της Ξάνθης θα ανταποκρίνεται ο υπεύθυνος του κεντρικού φυλακίου (προκατ) στην Ξάνθη, για όσους καλούν από Κομοτηνή ο υπεύθυνος του κεντρικού φυλακίου στην πύλη Α΄(πρυτανεία) και για όσους καλούν από την περιοχή του Έβρου (Ορεστιάδα-Αλεξανδρούπολη) θα ανταποκρίνεται ο υπεύθυνος του κεντρικού φυλακίου της Ιατρικής Σχολής.

Η υπηρεσία αφορά:

  • στην 24ωρη διαχείριση έκτακτων περιστατικών που αναφέρονται-καταγγέλλονται επώνυμα και αφορούν σε μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, εκπαιδευτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό και φοιτητές. Η υπηρεσία εξυπηρετεί μόνο περιπτώσεις που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης λόγω του εκτάκτου του χαρακτήρα τους. Οι αρμόδιοι για την τήρηση της γραμμής δεν είναι υποχρεωμένοι σε καμία περίπτωση να παρέχουν πληροφορίες που αφορούν συνήθη θέματα (π.χ. πρόγραμμα εξεταστικής, βαθμολογίες κ.α.)
  • στην καταγραφή σε ειδικό βιβλίο κάθε έκτακτου περιστατικού (βιαιοπραγίες ή άλλες εγκληματικές πράξεις) που αναφέρεται στην υπηρεσία της γραμμής έκτακτης ανάγκης και την προσπάθεια εξεύρεσης λύσης. Ο λήπτης του αιτήματος-καταγγελίας θα ενημερώνει άμεσα τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δ.Π.Θ. ή άλλον αρμόδιο εφόσον αδυνατεί να επιλύσει μόνος του το συγκεκριμένο περιστατικό.

Η υπηρεσία στοχεύει στη βελτίωση της ασφάλειας μέσω της άμεσης αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών και μόνο, εξυπηρετώντας τους φοιτητές και το προσωπικό του ιδρύματος. Ουδόλως μπορεί να αντικαταστήσει την παροχή πληροφοριών από τις γραμματείες των τμημάτων ή άλλες υπηρεσίες του Δ.Π.Θ. για τρέχοντα και όχι έκτακτα περιστατικά.