Ενδιαφέροντα είναι τα ευρήματα των στοιχείων για τις καταθέσεις των Ξανθιωτών στα τραπεζικά ιδρύματα κατά την περίοδο πριν και μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων. 

Οι καταθέσεις φτάνουν στο ανώτερο σημείο το 2009 κατά την έναρξη της κρίσης και ακολουθούν πτωτική πορεία σύμφωνα και με την κατάσταση των συνολικών εισοδημάτων. Παράλληλα με την κλιμάκωση των επιτοκίων από το 2008 και έπειτα αρχίζουν να αυξάνονται οι προθεσμιακές καταθέσεις στην Ξάνθη, ακόμη και στη διάρκεια της κρίσης.

Μετά το πρώτο σοκ οι καταθέσεις ταμιευτηρίου ακολούθησαν ανοδική πορεία, ιδιαίτερη την τελευταία τριετία, όπως και οι καταθέσεις όψεως των επιχειρήσεων όπου το 2017 έκλεισε στο ανώτερο σημείο της 20ετίας, απόρροια και των ηλεκτρονικών περιορισμών του φορολογικού συστήματος καθώς και του πλαστικού χρήματος.

Έφυγαν 300 εκατ. ευρώ

Όμως το συνολικό ποσό καταθέσεων υποχωρεί καθώς ανάμεσα στο 2014 και 2015 υπάρχει μια μαζική φυγή άνω του 50% των προθεσμιακών καταθέσεων. Η απόσυρση αποταμιεύσεων περίπου 300 εκατ. ευρώ σε 6 μήνες έχει τις δικές της πολιτικές εξηγήσεις όπως ίσως τις φήμες για “κούρεμα καταθέσεων” που διακινήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2015. Μετά την επιβολή των capital controls η απομάκρυνσή τους κατέστη αδύνατη και τα νούμερα είναι ιδιαίτερα σταθερά με μικρή άνοδο.

Αντίστοιχη η εικόνα και συνολικά στην ΑΜΘ.

Οι καταθέσεις (Ποσά σε εκατ. ευρώ)

Νομός Ξάνθης Καταθέσεις  Όψεως Tαμιευτηρίου Προθεσμίας
2002 598 47 384 114
2003 647 59 409 152
2004 677 62 476 117
2005 755 88 490 171
2006 841 89 483 264
2007 925 94 464 366
2008 1.112 86 438 589
2009 1.234 98 514 621
2010 1.050 81 419 550
2011 885 72 329 484
2012 851 66 290 495
2013 884 69 298 516
2014 906 83 297 526
2015 636 88 323 225
2016 639 93 319 227
2017 666 102 327 237

 

Η εικόνα σε όλη την Περιφέρεια (ποσά σε εκατ. ευρώ)

Καταθέσεις  Ροδόπη Έβρος Καβάλα Δράμα Ξάνθη
2002 552 1.073 1.025 899 598
2003 584 1.166 1.117 913 647
2004 636 1.196 1.255 931 677
2005 683 1.321 1.415 1.015 755
2006 762 1.484 1.583 1.124 841
2007 841 1.686 1.786 1.259 925
2008 939 1.965 2.104 1.400 1.112
2009 1.058 2.205 2.227 1.546 1.234
2010 1.025 1.959 1.966 1.428 1.050
2011 889 1.644 1.641 1.215 885
2012 828 1.546 1.583 1.150 851
2013 849 1.565 1.523 1.127 884
2014 847 1.597 1.559 1.146 906
2015 643 1.192 1.126 837 636
2016 653 1.215 1.139 845 639
2017 695 1.275 1.201 878 666

 

Στοιχεία: ΤτΕ, Επεξεργασία στοιχείων: Xanthi2.gr