Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην πρόσφατη συνεδρίασή του η απαγόρευση αλιείας στους ποταμούς, στους παραποτάμους τους
και στα λοιπά εσωτερικά ύδατα της Π.Ε. Ξάνθης για την προστασία της
αναπαραγωγής των αλιευμάτων.

Το θέμα που εισηγήθηκε ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ Νικόλαος Ευφραιμίδης εγκρίθηκε ομόφωνα.

Πρόκειται για την καθιερωμένη απόφαση που εφαρμόζεται για συγκεκριμένο διάστημα προκειμένου να αναπαραχθούν τα αλιεύματα.