Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας συστήθηκε η 5μελής Επιτροπή που πρόκειται να προωθήσει προς το πλαίσιο δικονομικών κανόνων για τους Μουφτήδες της Θράκης, στην οποία συμμετέχει ο ξανθιώτης δικηγόρος Κώστας Γούναρης.

Μετά την μετατροπή της προσφυγής στο Μουφτή σε προαιρετική διαδικασία και μόνο με τη θέληση όλων των μερών, η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει τη σύνταξη ενός πλαισίου για τους κανόνες που θα διέπουν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες κληθούν οι Μουφτήδες να εφαρμόσουν τη Σαρία.

Μάλιστα, η επιτροπής πρέπει να καταρτίσει σύντομα ένα σχέδιο προτάσεων καθώς ο νόμος για την κατάργηση της υποχρεωτικότητας της Σαρία, θα ισχύσει μόλις ψηφιστεί το σχετικό προεδρικό διάταγμα.

Τα μέλη της Επιτροπής:

1. Γιασάρ Δαμάδογλου, θεολόγος, μέλος της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, πτυχιούχος Ισλαμικού Πανεπιστημίου Μεδίνας με ειδίκευση στον Ιερό Ισλαμικό Νόμο, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Ισλαμικών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο Al Azhar, Διδάκτορας Ισλαμικής Θεολογίας και Ισλαμικού Ιερού Νόμου του Πανεπιστημίου Al Azhar.

2. Χαλήλ Τζιχάτ, θεολόγος, μέλος της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, πτυχιούχος Ισλαμικού Πανεπιστημίου Μεδίνας με ειδίκευση στον Ιερό Ισλαμικό Νόμο, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στο Ισλαμικό Ιερό Κήρυγμα και Διδάκτορας Ισλαμικής Θεολογίας του Ισλαμικού Πανεπιστημίου της Μεδίνας.

3. Αγγελική Ζιάκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Θρησκειολογίας τηςΕισαγωγικής Κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

4. Κωνσταντίνος Γούναρης, Δικηγόρος Ξάνθης με εμπειρία σε θέματα
οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου.

5. Σπύρος Τσαντίνης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με ειδίκευση σε θέματα Αστικού Δικονομικού Δικαίου.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η Αγγελική Ζιάκα και γραμματέας η  Μαρία Μήνογλου,
εκπαιδευτικός Νηπιαγωγείου της Ξάνθης.

Έργο της Επιτροπής:

Έργο της άμισθης Επιστημονικής Επιτροπής είναι ειδικότερα, η σύνταξη και κατάθεση Έκθεσης με τον καθορισμό αναγκαίων δικονομικών κανόνων για την συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του Μουφτή και την έκδοση των αποφάσεων του και ιδίως για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων των μερών, η οποία πρέπει να περιέχει τα στοιχεία των εισαγωγικών δικογράφων κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και, επί ποινή ακυρότητας, ρητή ανέκκλητη δήλωση κάθε διαδίκου περί επιλογής της συγκεκριμένης δικαιοδοσίας, την παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων, τη διαδικασία κατάθεσης και επίδοσης της στο αντίδικο μέρος, και τη διαδικασία της συζήτησης και της έκδοσης απόφασης.

Το έργο της άμισθης Επιστημονικής Επιτροπής θα ολοκληρωθεί σε 30 μέρες από τη δημοσίευση της απόφασης και οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή στη Θεσσαλονίκη ή με τηλεδιάσκεψη. Η πρώτη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε ήδη την Τρίτη.