Σε ψήφισμα με θέμα την ίδρυση νέας Νομικής Σχολής προχώρησε η Κοσμητεία της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ, το οποίο κοινοποιεί στον Τύπο. 

Μετά τη δήλωση του Υπουργού Παιδείας στην ηγεσία του Δ.Π.Θ. και της τοπικής
αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης αναφορικά με το
ζήτημα της 4ης Νομικής Σχολής στην Πάτρα ότι το θέμα τον «υπερβαίνει»,
η Κοσμητεία της Νομικής Σχολής εκφράζει την αγωνία της για την ύπαρξη αυτής
καθ’ αυτής της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, διακηρύσσει
την απόλυτη αντίθεσή της στην ίδρυση νέας ή νέων Νομικών Σχολών στην Ελλάδα,
αντίθεση που προειδοποιητικά εκφράζεται με την αναστολή του εκπαιδευτικού έργου της

Επιφυλάσσεται δε για επανεκτίμηση της κατάστασης μετά τις διακοπές του Πάσχα
και ανάλογη κλιμάκωση των αντιδράσεών της.