Την άμεση αντίδραση του Στρατού προκάλεσε η ενέργεια ενός κατοίκου της περιοχής των Αβδήρων να περιφράξει ένα εγκαταλειμμένο πολυβολείο στον αρχαιολογικό χώρο ισχυριζόμενος ότι υπάρχουν νάρκες. 

Την Τετάρτη το Δ’ Σώμα Στρατού κάλεσε ειδική ομάδα ναρκαλιευτών από την Αλεξανδρούπολη προκειμένου να ερευνήσουν το χώρο προληπτικά. Η ομάδα διαπίστωσε ότι η περιοχή του είναι “καθαρή” και πιστοποίησε ότι δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος στον αρχαιολογικό χώρο Αβδήρων.

Μετά την έρευνα, το Δ’ Σώμα Στρατού σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης μεριμνά για την απόδοση του συγκεκριμένου σημείου.