Αναφορά στον Εισαγγελέα Εφετών Θράκης κατέθεσε το ΤΕΕ – Θράκης σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ.

Στην αναφορά τονίζεται η σημασία του προγράμματος για την περιοχή και ο ρόλος του μηχανικού σε αυτό, ενώ παράλληλα προβάλλονται και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη λειτουργία του συστήματος.

Τέλος το ΤΕΕ – Θράκης ζητά την παρέμβαση του κ. Εισαγγελέα για την εξέταση «λειτουργίας» της πλατφόρμας από την έναρξή της μέχρι σήμερα.

Αναλυτικότερα η αναφορά έχει ως εξής:

«Αξιότιμε κε Εισαγγελέα Εφετών Θράκης

Με την παρούσα αναφορά μας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη λειτουργία του συστήματος υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ, που φέρεται να διαχειρίζεται το ΥΠΕΝ.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται με σειρά προτεραιότητας και με μοναδικό κριτήριο τον χρόνο υποβολής είτε πολίτες είτε ενδιαφερόμενοι – ωφελούμενοι μέσω του τεχνικού τους συμβούλου που είναι μηχανικός.  

Το ΤΕΕ Θράκης εκπροσωπώντας όλους τους μηχανικούς της Θράκης, που έχουν δικαίωμα – ενδιαφέρον να λειτουργήσουν ως τεχνικοί σύμβουλοι των πολιτών, δέχεται συνεχείς καταγγελίες από τα μέλη του, καταγγελίες που επαληθεύονται από την δοκιμή εισόδου στο σύστημα, ότι η «πλατφόρμα» δεν λειτουργεί ή λειτουργεί ελλιπώς ή ενδεχομένως επιλεκτικώς, δημιουργώντας συνθήκες αδιαφάνειας, στρεβλώσεων και υπονοιών για χειραγώγηση των τελικών αποτελεσμάτων.

Επειδή η διαχείριση του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ, αφορά στην διαχείριση δημόσιου χρήματος.

Επειδή η ένταξη στο πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση των πολιτών που δικαιούνται βάσει κριτηρίων, με συνέπεια να αντιμετωπίζονται από την πολιτεία που το διαχειρίζεται άνισα.

Επειδή θίγονται τα μέλη μας, ως προς την αξιοπιστία τους έναντι των πολιτών – πελατών τους (το υπουργείο ανακοινώνει ότι έχουν γίνει εντάξεις, χωρίς να ξέρει κανείς πως έγινε αυτό).

Επειδή ενδεχομένως προσβάλλονται βασικές αρχές του Συντάγματος όπως η αρχή της ισότητας πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες, της χρηστής διοίκησης, της καλής πίστης και του σεβασμού των δικαιωμάτων του άλλου.

Επειδή με την μη παρέμβαση δημιουργούνται καταστάσεις που δεν θεραπεύονται.

Σας ζητάμε να παρέμβετε, για την εξέταση της «λειτουργίας» της πλατφόρμας που δημιουργεί σημαντικά προβλήματα ανισοτήτων και διακρίσεων μεταξύ πολιτών, να εξετάσετε την μέχρι σήμερα λειτουργία της και να πιστοποιήσετε τη λειτουργίας της μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου ανεξάρτητου φορέα.»