Θετική υπήρξε η ανταπόκριση των καταναλωτών έναντι του πιλοτικού project της ΔΕΔΑ πγια τη σύνδεση όσων καταναλωτών το επιθυμούν στις πόλεις Σέρρες, Χαλκίδα και Λαμία.

Ταυτόχρονα η διοίκηση της ΔΕΔΑ «τρέχει» τις διαδικασίες για την ανάπτυξη του δικτύου σε 18 πόλεις τριών περιφερειών: Κεντρική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία – Θράκη.

Η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη με πόρους από τρείς πηγές:

  • Τη δανειακή σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 48 εκατομμυρίων ευρώ που υπεγράφη πρόσφατα.
  • Ίδια κεφάλαια της ΔΕΔΑ (19,6 εκατ. ευρώ)
  • Την ένταξη των έργων στα περιφερειακά προγράμματα του ΕΣΠΑ (74,4 εκατ. ευρώ). Οι αποφάσεις έχουν ληφθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, ενώ την περίοδο αυτή αναμένεται η απαραίτητη ΚΥΑ και η σύμφωνη γνώμη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις και από τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Η κατασκευή των δικτύων διανομής αερίου αφορά  την εγκατάσταση 1.215 χλμ. Δικτύων Φυσικού Αερίου μέσα από τα οποία θα διέρχονται ετησίως 6,2 TWh σε χρονικό ορίζοντα εικοσαετίας, εξυπηρετώντας τις ανάγκες 124.000 κτηρίων.

Αμέσως μετά, ξεκινά η συζήτηση για τη δανειοδότηση, εκ μέρους της ΕΤΕπ, των έργων δικτύου φυσικού αερίου σε πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας. Ο δρόμος για τον επανασχεδιασμό όλου του συστήματος διείσδυσης φυσικού αερίου στην Δυτική Μακεδονία άνοιξε μετά την επαναδιαπραγμάτευση με την κοινοπραξία του αγωγού ΤΑΡ, κατά την οποία επετεύχθη η ύπαρξη τριών νέων σημείων εξόδου του αγωγού, εκ των οποίων τα δύο αφορούν τη Δυτική Μακεδονία, την Πτολεμαΐδα και την Καστοριά.

Υπενθυμίζεται ότι η Εταιρία Διανομής Αερίου Λοιπής Ελλάδος, με τον διακριτικό τίτλο ΔΕΔΑ ΑΕ, αποτελεί την 100% θυγατρική εταιρία της ΔΕΠΑ ΑΕ, που  ιδρύθηκε στις 2 Ιανουαρίου 2017 και λειτουργεί ως ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου σε όλη την Ελλάδα, εκτός των Περιφερειών Αττικής, Θεσσαλίας και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.

energypress.gr