Στο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς του Δ΄ Σ. Στρατού, πραγματοποιήθηκαν δωρεάν υγειονομικές εξετάσεις κατοίκων και μαθητών, σε διάφορα ιατρικά κέντρα και σχολεία της ΠΕ του Σ. Στρατού, κατά τον μήνα Φεβρουάριο.

Συνεχίζονται οι δωρεάν υγειονομικές εξετάσεις και για τον μήνα Μάρτιο, όπως στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1  

05 Μαρ 18

 

Κέντρο Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων Δροσερού

 

ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)

 

 

2

19 Μαρ 18  

Κέντρο Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων Δροσερού

 

ΩΡΛ

 

3 26 Μαρ 18 Κέντρο Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων Δροσερού ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)

 

4 22 Μαρ 18 ΚΥ Σταυρούπολης

 

Παθολόγος, Νευρολόγος
5 08 Μαρ 18  

ΚΥ Εχίνου

Παθολόγος, Νευρολόγος