Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες των επιλεγμένων του «Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 34 Δήμους, που επιλέχθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας ως θύλακες υψηλής ανεργίας , μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Ξάνθης.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του προγράμματος, η διαδικασία μέχρι την ανάληψη εργασίας των δικαιούχων στους δήμους, διέρχεται από συγκεκριμένα στάδια. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα καθοριστούν ξεχωριστά από τον κάθε δήμο της χώρας και αφού πρώτα οι δικαιούχοι, ολοκληρώσουν το πρώτο στάδιο της συμβουλευτική δράσης στον ΟΑΕΔ.

Πίνακας Επιλαχόντων
Πίνακας αποκλειόμενων

Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων:

ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 1
1015580297 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 137
1015610440 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 144
1015081774 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 139
1015082938 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 150
1016476429 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 139
1015730404 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 155
1015607791 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 141
1014913861 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 140
1014744496 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 140
1016245249 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 170
1015107416 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 210
1015176593 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 204
1015103285 ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 139
1014786394 ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 150
1015910790 ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 128
1015174316 ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 120
1014748294 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 140
1016317810 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 140
1015295224 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 144
1014952428 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 170
1014834156 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 209
1016253653 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 142
1014835252 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 155
1016253885 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 150
1015753602 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 145
1014805272 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 149
1015077276 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 144
1015637371 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 141
1014819795 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 145
1016096632 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 145
1014968309 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 148
1015707512 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 155
1014658994 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 150
1015462488 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 174
1015110429 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 161
1015138741 ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 97
1016164198 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 93
1014715626 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 94
1015002699 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 105
1015117525 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 117
1016392539 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 115
1015793833 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 110
1016298919 ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 107
1015858214 ΔΕ ΞΕΝΑΓΩΝ 96
1016352296 ΔΕ ΞΕΝΑΓΩΝ 73
1015445298 ΔΕ ΞΕΝΑΓΩΝ 121
1016032818 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 96
1015722327 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 128
1014712260 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 116
1016043006 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 131
1015641942 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΚΛΗΤΗΡΩΝ (Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 150
1015098778 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΚΛΗΤΗΡΩΝ (Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 122
1015891763 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΚΛΗΤΗΡΩΝ (Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 132
1015718264 ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΙ ΒΟΥΝΟΥ 116
1015083966 ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΙ ΒΟΥΝΟΥ 120
1016345436 ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΙ ΒΟΥΝΟΥ 111
1016045643 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 150
1015456330 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER 55
1015696852 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB 92
1016245297 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ 30
1016082824 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 104
1015066800 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 92
1015703987 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 121
1014826887 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 128
1015183282 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 64
1015984003 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 75
1016473448 ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ 74
1016400615 ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ 62
1016086960 ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ 63
1016296929 ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ 87
1016312617 ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ 96
1014697701 ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ 69
1015683311 ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ 60
1014912361 ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ 54
1015451149 ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ 45
1016133884 ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 129
1015077214 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 98
1015563738 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 127
1016358326 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 103
1016361378 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 126
1015488639 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 126
1014654479 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 215
1015076531 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 132
1016389972 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 153
1016268828 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 129
1016008564 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 131
1016328449 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 126
1015130033 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 140
1015911934 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 125
1016092842 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 129
1014978999 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 132
1015682765 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 86
1015796329 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 72
1015674552 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 61
1014669149 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90
1016280284 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 56
1016386055 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50
1014820409 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 55
1015453383 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 27
1015723872 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 29
1016225203 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 36
1014669451 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 112
1015710124 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 151
1014765629 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 117
1016355726 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 101
1016082363 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 97
1016331691 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 137
1014702317 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 88
1015467784 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 99
1015238913 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 130
1016255245 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 61
1015308870 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 108
1014817293 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 130
1014685579 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 65
1015086783 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 65
1015185640 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 108
1014761174 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 123
1015497069 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 103
1016274502 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 28
1015363827 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 65
1016426720 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 51
1014907551 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 72
1015441695 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 110
1014900639 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 121
1015428512 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 130
1014694600 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 98
1015125474 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 100
1015488049 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 104
1014663943 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 76
1015483241 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 128
1015499977 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 67
1015001013 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 64
1015188085 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 148
1016169701 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 80
1016267231 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 57
1015117551 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 93
1015438570 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 61
1014703279 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 80
1014809703 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 66
1016128849 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 87
1015890250 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 59
1015692963 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 85
1014944733 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 100
1015439408 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 104
1015072253 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 77
1016294967 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 93
1016088897 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 89
1016154466 ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 160
1014662560 ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 127
1016055119 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 105
1014973618 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 92
1015456564 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 65
1015319837 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 68
1015923265 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 65
1014652809 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 76
1016320801 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 50
1015668016 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 56
1015227283 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 56
1015160447 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 52
1014898574 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 67
1015190762 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 167
1015474276 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 137
1014710847 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 135
1015132456 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 127
1014785287 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 138
1015136766 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 126
1016271381 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 170
1014761478 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 145
1014682172 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 101
1015083353 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 105
1016391270 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 80
1016351027 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 81
1015711613 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 66
1015066032 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 86
1014774942 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 63
1016058617 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 55
1016386269 ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 84
1016298685 ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 80
1014704091 ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 87
1015699189 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 91
1014774785 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 99
1016261858 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 108
1015037313 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 119
1015409420 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 155
1016249749 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 162
1016468987 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 170
1015675440 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 147
1016093101 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 130
1016495717 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 141
1015694445 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 177
1016040863 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 142
1015707547 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 180
1015666610 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 140
1014992856 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 135
1016082406 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 159
1015806774 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 178
1015085007 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 141
1016294567 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 140
1016441299 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 154
1015443287 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 170
1016471313 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 159
1015081192 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 143
1016296184 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 150
1016361365 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 182
1016288338 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 150
1015072531 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 170
1014677891 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 154
1014714436 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 180
1015974427 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 146
1016206713 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 170
1014689698 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 153
1016365382 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 155
1015150069 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 170
1015189995 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 177
1015255151 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 173
1015713998 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 175
1015714322 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 175
1015560206 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 205
1015531496 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 172
1016077031 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 180
1016294904 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 170
1015463789 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 170
1015700241 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 178
1015122006 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 148
1016452189 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 142
1016252684 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 186
1014833646 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 159
1015527572 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 168
1015864139 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 145
1016262493 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 155
1016420705 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 152
1015603510 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 181
1015820674 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 165
1016245993 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 181
1015193848 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 170
1016190199 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 143
1015518051 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 170
1016426870 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 145
1016333464 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 147
1015077740 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 149
1015894130 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 147
1015908058 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 157
1015185917 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 154
1014661373 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 150
1016477679 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 170
1014652927 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 155
1015945473 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 150
1016482091 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 162
1015111146 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 162
1016068841 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 171
1016487601 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 165
1014833467 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 170
1016250092 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 175
1015458998 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 145
1015889065 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 149
1014832159 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 160
1015888361 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 141
1015568742 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 155
1015644204 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 158
1014979406 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 143
1014765489 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 144
1016423647 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 156
1015457756 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 148
1014822434 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 135
1015798220 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 126
1016344643 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 192
1015579247 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 184
1015822947 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 205
1016192693 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 170
1015292928 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 116
1015830738 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 196
1015481044 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 240
1015162240 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 150
1015285145 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 212
1016060917 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 170
1015691361 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 170