Μια σειρά από IT Projects έχει προγραμματίσει το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης το 2018. Μεταξύ αυτών ο εκσυγχρονισμός των εφαρμογών των εργαστηρίων και του ιατρικού φακέλου και η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων.

«Μελετάμε τον εκσυγχρονισμό του επίσημου ιστότοπου του Νοσοκομείου, την αποτελεσματικότερη λειτουργία των ηλεκτρονικών ραντεβού με παρεμβάσεις στη λειτουργία τους και την πλήρη κάλυψη με ασύρματη ζεύξη (wifi) όλων των χώρων του Νοσοκομείου. Φιλοδοξούμε, επίσης, να κάνουμε το πρώτο πείραμα διάθεσης εργαστηριακών εξετάσεων στους πολίτες σε ηλεκτρονική μορφή, όπου με έμφαση στον προσωπικό χαρακτήρα των δεδομένων σχεδιάζουμε τα βήματά μας πολύ προσεκτικά» δηλώνει στο NetFAX o Kωνσταντίνος Τσουρδίνης, IT Manager του Γενικού Νοσοκομείο Ξάνθης. Στόχος είναι όλα τα παραπάνω να έχουν υλοποιηθεί μέσα στο 2018. Η Διεύθυνση Πληροφορικής του νοσοκομείου ήταν ιδιαίτερα δραστήρια και το 2017, υλοποιώντας IT Projects που συνέβαλαν στη βελτίωση της λειτουργίας. Ανάμεσα σε αυτά και η ανάπτυξη της εφαρμογής λίστας χειρουργείου.

«Γι΄ αυτό το σκοπό συστάθηκε μια ομάδα από τρία άτομα, έναν πληροφορικό, έναν γιατρό και έναν διοικητικό, σχεδιάσαμε τον τρόπο λειτουργίας και αποϋλοποιώντας τις διαδικασίες χτίσαμε μια εφαρμογή Πληροφορικής. Έτσι από την επίσκεψη του ασθενή μέχρι την ολοκλήρωση του χειρουργείου τυπώνεται μόνο ένα φύλλο χαρτί, όλα παρακολουθούνται ηλεκτρονικά ενώ ειδικά web services προβάλουν την κατάσταση του προγραμματισμού του χειρουργείου στο διαδίκτυο» επισημαίνει ο Κ. Τσουρδίνης.

Όλα έγιναν σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση και χωρίς να απασχολείται επιπλέον προσωπικό φτιάχτηκε ένα σύστημα διαφανές, άμεσο χωρίς καθυστερήσεις και πρόσθετη επεξεργασία. Πρόκειται για το πιο πρόσφατο παράδειγμα εφαρμογής τεχνολογιών Πληροφορικής που έχει το Νοσοκομείο Ξάνθης που αποδεικνύει πόσο αποδοτικό μπορεί να είναι ένα σύνολο διαδικασιών αν σχεδιαστεί και εφαρμοστεί σωστά.