Όπως ανακοινώθηκε από τον κοινωνικό χώρο ΡΩΓΜΗ στην οδό Βόγδου 20, το Σάββατο 24/2, στις 19:00 διοργανώνει Εκδήλωση-Συζήτηση:

«Μια προσπάθεια ιστορικής και πολιτικής προσέγγισης του Μακεδονικού ζητήματος»

Ομιλητής: Δημήτρης Μάνος