Οι Εργαζόμενοι της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» προκηρύσσουν 24ωρη απεργία για την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου, ημέρα υποβολής «εκδήλωσης ενδιαφέροντος» για τον διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ αναφορικά με την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων.

Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους:

  • Η κατασκευή των υπό παραχώρηση οδικών υποδομών αυτοκινητοδρόμων της Βόρειας Ελλάδας έχει ήδη χρηματοδοτηθεί με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και έχει ολοκληρωθεί πλήρως, ενώ οι δαπάνες συντήρησης εξασφαλίζονται υπερεπαρκώς από τα υφιστάμενα διόδια. Η σχεδιαζόμενη παραχώρησή δεν τεκμηριώνεται με οικονομικούς ή/και τεχνικούς όρους και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αποφέρει μεγαλύτερα οφέλη στο δημόσιο σε σχέση με το παρόν μοντέλο διαχείρισης.
  • Ζητούμε τη διατήρηση του κόστους των διοδίων της Εγνατίας Οδού σε επίπεδο κοινωνικά αποδεκτό, στο ύψος της σημερινής χρέωσης των 3 λεπτών ανά χιλιόμετρο η οποία υπερκαλύπτει τις δαπάνες συντήρησης του αυτοκινητόδρομου. Είμαστε κάθετα αντίθετοι στον σχεδιαζόμενο υπερδιπλασιασμό του κόστους των διοδίων στα 7 λεπτά ανά χιλιόμετρο που γίνεται με αποκλειστικό κριτήριο την αύξηση της ελκυστικότητας της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού.
  • Ζητούμε τη διακοπή κατασκευής δεκάδων νέων συμβατικών σταθμών διοδίων και την άμεση έναρξη υλοποίησης του ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος αναλογικών διοδίων στην Εγνατία Οδό, με ενεργό ρόλο της «Εγνατία Οδός Α.Ε.».
  • Οι Εργαζόμενοι της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» παραμένουμε σταθεροί στη θέση μας για ακύρωση των σχεδιασμών μακροχρόνιας παραχώρησης του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού και του συνόλου του ήδη κατασκευασμένου δικτύου αυτοκινητοδρόμων της Βόρειας Ελλάδας μήκους 1.000 χλμ, γιατί δεν πραγματοποιούνται «με γνώμονα τη διαφάνεια και το δημόσιο συμφέρον» και δεν εξασφαλίζουν «τους καλύτερους δυνατούς όρους που θα συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση των ωφελειών για το ελληνικό δημόσιο».