Όπως ανακοίνωσε η Διοίκηση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης,  τα βαρέα περιστατικά ενηλίκων νοσηλεύονται σε 4 μονάδες: α) την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) στην οποία λειτουργούν και οι 6 προβλεπόμενες από τον οργανισμό κλίνες β) τη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) όπου λειτουργούν 3 (και σε ανάγκη 4) από τις 10 προβλεπόμενες από τον οργανισμό κλίνες γ) τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας των καρδιοχειρουργημένων ασθενών με 6 κλίνες δ) τη Στεφανιαία Μονάδα με 8 κλίνες.

Η Μ.Ε.Θ. και η Μ.Α.Φ. συλλειτουργούν υπό τη διεύθυνση του καθηγητού κ. Ιωάννη Πνευματικού και εξοπλίστηκαν πρόσφατα με 10 κλίνες υπερσύγχρονου ψηφιακού εξοπλισμού, ενώ έχουν και 6 με συμβατικό εξοπλισμό. Το 2013 λειτουργούσαμε με 33 νοσηλευτές που το 2014 έγιναν 28, το 2015 μειώθηκαν σε 17 και επί της σημερινής διοίκησης έφτασαν τους 26.  Σήμερα δεν υπάρχει καμία κενή θέση ειδικού γιατρού (υπηρετούν 9 και αναμένεται σύντομα η υπογραφή διορισμού και του 10ου). Ο αριθμός των νοσηλευθέντων το 2017 έφθασε τους 322 ασθενείς με μέση πληρότητα 65%. Δεν υπήρξε ποτέ περίπτωση ασθενούς που χρειάστηκε νοσηλεία στην Μ.Ε.Θ./Μ.Α.Φ. και δεν εξυπηρετήθηκε είτε ανοίγοντας την 10η κλίνη, είτε νοσηλεύτηκε σε κλίνη της ευρισκόμενης ακριβώς δίπλα Μονάδας των καρδιοχειρουργημένων ασθενών.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει πάντα τους ασθενείς με αξιοπρέπεια, αισιοδοξία, ανθρωπιά, αγάπη και άψογη εφαρμογή στην πράξη των πιο σύγχρονων επιστημονικών επιτευγμάτων. Τους αξίζει πραγματικά ένα μεγάλο Ευχαριστώ!.

Οι επιστήμονες του Π.Γ.Ν.Αλεξ/λης δεν μένουν μόνο σε ότι πέτυχαν μέχρι σήμερα και σχεδιάζουν την επέκταση των δραστηριοτήτων του νοσοκομείου με τη δημιουργία κέντρου αντιμετώπισης σοβαρών νευρολογικών περιστατικών (εγκεφαλικών επεισοδίων και ανευρυσμάτων εγκεφάλου, που αντιμετωπίζονται με θρομβόλυση, θρομβεκτομή ή εμβολισμό), ονομαζόμενο διεθνώς ως  “neuro center” ή  “stroke unit”. Το κέντρο αυτό θα είναι ο καρπός της αγαστής μέχρι σήμερα συνεργασίας των νευρολόγων, νευροχειρουργών, παθολόγων, εντατικολόγων και  επεμβατικών ακτινολόγων του Π.Γ.Ν.Α. Έτσι θα αξιοποιηθεί πλήρως ο τελειότερος στην Ελλάδα ψηφιακός αγγειογράφος και το υπάρχον επιστημονικό δυναμικό. Χρειαζόμαστε 12 ακόμα νοσηλευτές και ελάχιστο επιπλέον εξειδικευμένο εξοπλισμό, ώστε το όραμα να γίνει πράξη. Προχωράμε όλοι μαζί με σχέδιο και αισιοδοξία.