13Ανακοίνωση για την επιμορφωτική συνάντηση στο πλαίσιο της Πράξης-Πιλοτικές παρεμβατικές δράσεις υποστήριξης μουσουλμανοπαίδων στα νηπιαγωγεία της Θράκης εξέδωσε ο Διδασκαλικός Σύλλογος. 

Το ΙΕΠ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πιλοτικής) παρά τις αντιδράσεις των Εκπαιδευτικών Συλλόγων των νομών Ξάνθης και Ροδόπης, το ψήφισμα  της 86ης Γενικής Συνέλευσης της ΔΟΕ για την Προσχολική Αγωγή των παιδιών της Μουσουλμανικής μειονότητας, συνεχίζει την πρακτική και το σκηνικό παραπλάνησης και υποτίμησης της νοημοσύνης των εκπαιδευτικών με τη διαβίβαση πρόσκλησης για την πρώτη διά ζώσης επιμορφωτική συνάντηση της πράξης «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης», η οποία και θα διεξαχθεί την Τετάρτη 14/02/2018 στην Κομοτηνή από τις 16:00 έως και τις 21:00. Τα έξοδα μετακίνησης των συμμετεχόντων θα καλυφθούν από την Πράξη κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας περί μετακίνησης των δημοσίων υπαλλήλων.

Καλούμε τις νηπιαγωγούς των οποίων τα νηπιαγωγεία έχουν οριστεί πιλοτικά για την εφαρμογή του προγράμματος του ΙΕΠ να μη συμμετάσχουν στην επιμορφωτική αυτή συνάντηση, η οποία  μάλιστα θα πραγματοποιηθεί εκτός εργασιακού ωραρίου και επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της ΔΟΕ «το ΙΕΠ συνιστά αποκλειστικά γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο δεν δύναται τόσο εκ της αποστολής του, όπως διαγράφεται στον νόμο όσο και εκ της νομικής του φύσεως ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού  Δικαίου να δώσει δεσμευτικές διαταγές στους υπαλλήλους του Δημοσίου».

Η διαβίβαση της πρόσκλησης από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ξάνθης αποτελεί αποκλειστικά και μόνο μορφή ενημέρωσης προς τους υπαλλήλους, που καλούνται να συμμετέχουν και δεν εντάσσεται στο πλαίσιο της υποχρεωτικής συμμετοχής στην επιμορφωτική συνάντηση.

Επίσης, είναι αυτονόητο, (Γνωμοδοτικό Σημείωμα, Αθήνα, 5-3-2015), ότι η συμμετοχή σε οποιαδήποτε δράση, η οποία λαμβάνει χώρα εκτός του εργασιακού ωραρίου και ιδιαίτερα σε ημέρες, που δεν θεωρούνται εκ του νόμου εργάσιμες αλλά εξαιρέσιμες, δεν εντάσσεται εντός των υπηρεσιακών καθηκόντων των εκπαιδευτικών και δεν μπορεί να είναι υποχρεωτική γι’ αυτούς.

Κατά συνέπεια, τονίζουμε, ότι οι συνάδελφοι νηπιαγωγοί σε καμία περίπτωση δεν είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στα σεμινάρια που πραγματοποιούνται εκτός εργασιακού ωραρίου και έχουν, την πλήρη συνδικαλιστική και νομική κάλυψη του Συλλόγου.