Από το Δ΄ Σ. Στρατού ανακοινώνεται ότι, ιατρικά κλιμάκια, με ανάλογο νοσηλευτικό προσωπικό και μέσα, θα βρίσκονται σε διάφορα ιατρικά κέντρα, κατά τον μήνα Φεβρουάριο, για δωρεάν υγειονομικές εξετάσεις των κατοίκων, όπως παρακάτω:

 

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1  

12 Φεβ 18

 

 

Κέντρο Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων Δροσερού

 

ΩΡΛ

 

 

2

26 Φεβ 18  

Κέντρο Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων Δροσερού

 

Ψυχίατρος

3 22 Φεβ 18  

ΚΥ Σταυρούπολης

 

ΩΡΛ, Ορθοπεδικός, Χειρούργος