Τροπολογία για την εγκατάσταση κέντρων αδέσποτων ζώων σε δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, κατέθεσαν από κοινού χθες το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ με τίτλο «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις», που ψηφίζεται στην ολομέλεια της Βουλής. 

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, σκοπό της διάταξης αποτελεί η περίθαλψη και η μείωση των αδέσποτων ζώων, γιατί «με τη θέσπιση της ρύθμισης επιτρέπεται σε δασικές εκτάσεις, σε δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις των περιπτ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 η εγκατάσταση και λειτουργία κέντρων περίθαλψης και διαμονής σε κάθε είδους αδέσποτων ζώων με σκοπό τον περιορισμό της παράνομης μεταχείρισης αδέσποτων ζώων από ιδιώτες και σωματεία αλλά και την προστασία της δημόσιας υγείας».

Ως εκ τούτου, προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 47Α του ν. 998/1979 (νόμου περί προστασίας δασών), η οποία συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4467/2017 (Α’ 56), η οποία έχει ως εξής:

«1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση σε δασικές εκτάσεις και δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου και, στην περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιων στην περιοχή ενδιαφέροντος, εντός δασών, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4056/2012 (Α’ 52), μελισσοκομείων, χερσαίων εγκαταστάσεων μονάδων υδατοκαλλιέργειας μετά των απαιτούμενων συνοδευτικών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργική ικανότητα της δραστηριότητας, εκτροφείων θηραμάτων, εκτροφείων γουνοφόρων και επισκέψιμων κτηνοτροφικών μονάδων εκτροφής απειλούμενων με εξαφάνιση αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων, με σκοπό τη διάσωση, διάδοση, προβολή και παραδοσιακή διαχείριση του προαναφερθέντος ζωικού κεφαλαίου και των προϊόντων του…».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, «οι προτεινόμενες ρυθμίσεις έχουν θετική επίδραση στην τοπική κοινωνία με τον περιορισμό της παράνομης διαχείρισης αδέσποτων ζώων από ιδιώτες και σωματεία αλλά και την προστασία της δημόσιας υγείας και λειτουργούν προς όφελός της με την οριστική επίλυση του ζητήματος».

Στην περιγραφή του αναλυτικού οφέλους που αναμένεται να προκύψει για τον πολίτη από τη συγκεκριμένη τροπολογία, αναφέρεται ότι «η εγκατάσταση και λειτουργία κέντρων περίθαλψης και διαμονής κάθε είδους αδέσποτων ζώων μετά την οριστική τακτοποίηση του ζητήματος θα έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των αδέσποτων ζώων αλλά και την προστασία της δημόσιας υγείας των πολιτών». Παράλληλα, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις «αναμένεται να βελτιώσουν το πεδίο της προσφοράς υπηρεσιών στην τοπική κοινωνία».

Τα υπουργεία που ορίζονται ως συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την προώθηση των ρυθμίσεων είναι το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το υπουργείο Εσωτερικών.

Αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από τις ρυθμίσεις ορίζονται να είναι οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, οι Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, οι Διευθύνσεις Δασών και τα Δασαρχεία.

Η τροπολογία επιχειρεί να απομακρύνει τα αδέσποτα από τις κατοικημένες περιοχές αλλά έχει προκαλέσει και σοβαρές αντιδράσεις στα φιλοζωικά σωματεία.

Πηγή: Greenagenda