Συνεδρίασε για πρώτη φορά από τη συγκρότησή της η επιτροπή διαχείρισης
του Πολυχώρου Τέχνης και Σκέψης στην Ξάνθη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης Κώστα Ζαγναφέρη.
Κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση συζητήθηκαν οι άξονες πάνω στους
οποίους θα διαμορφωθεί το πρόγραμμα δράσης του Πολυχώρου, τα κριτήρια με
βάση τα οποία θα παραχωρείται για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, η σύνταξη του
κανονισμού λειτουργίας του καθώς και οι δυνατότητες για τη σύναψη συνεργασιών
με πολιτιστικούς φορείς από την Ξάνθη και την υπόλοιπη Περιφέρεια.

Τα μέλη της επιτροπής συμφώνησαν ότι για να επιτευχθεί ο στόχος της
βιώσιμης λειτουργίας του Πολυχώρου Τέχνης και Σκέψης χρειάζονται προσεκτικές
και μεθοδικές κινήσεις και εκτίμησαν ότι με τη συγκρότηση της επιτροπής διαχείρισης
έγινε ένα πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση.