Aπό την Περιφέρεια ΑΜΘ δόθηκαν στη δημοσιότητα τα βασικά σημεία του Απολογισμού Πεπραγμένων του Περιφερειάρχη ΑΜΘ όπως παρουσιάστηκαν από τον κ. Περιφερειάρχη κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 31ης Ιανουαρίου 2018

1.    ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο παρών Απολογισμός προκύπτει από την υποχρέωση όπως αυτή καταγράφεται στο άρθρο 185 του Ν. 3852/10 και αφορά στην περίοδο από 1/1/2017 έως 31/12/2017.

Είναι αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας του Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου, των Χωρικών και Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών, του Περιφερειακού Συμβουλίου, των Επιτροπών, των συνεργατών και των εργαζομένων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τους οποίους υλοποιήθηκε.

 

2.    ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Στις 6 Νοεμβρίου του 2017, με τη συμπλήρωση ακριβώς ενός έτους από την ανάληψη των καθηκόντων του, διάστημα κατά το οποίο πραγματοποίησε συνεχείς συσκέψεις, επισκέψεις και συναντήσεις με όλους τους φορείς της περιοχής, ο νέος Περιφερειάρχης παρουσίασε στους φορείς της Περιφέρειας το αναλυτικό Σχέδιο της Διοίκησής του για την ανάπτυξη της Περιφέρειας.

Πρόκειται για ένα Σχέδιο 159 δράσεων, με συγκεκριμένο προϋπολογισμό, που σύμφωνα με τον ίδιο τον Περιφερειάρχη «αποσκοπεί σε μια ανοιχτή και δυναμική Περιφέρεια η οποία έχει συγκεκριμένους στόχους, θέτει προτεραιότητες στον αναπτυξιακό της σχεδιασμό, επιδιώκει τη συμμετοχή και τη συνεργασία όλων και βασίζεται στην υπευθυνότητα.»

 

3.    ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Το Σχέδιο της Διοίκησης της Περιφέρειας για την ανάπτυξη βασίζεται αφενός στην αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής μας αφετέρου στην ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της. Την ίδια ώρα όμως, επισημαίνει και διεκδικεί από την κεντρική Κυβέρνηση τα σημαντικά εκείνα έργα που είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν.

Το στοίχημα εν προκειμένω είναι η ανάπτυξη των λιμανιών μας, η ανάπτυξη των αεροδρομίων μας, η σύνδεσή τους με τους οδικούς άξονες και το σιδηροδρομικό δίκτυο και η περαιτέρω σύνδεση όλων αυτών με τις πύλες εισόδου στην Περιφέρειά μας, οι οποίες είναι ταυτόχρονα και πύλες εισόδου στη χώρα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Περιφέρεια ιεράρχησε οκτώ απαραίτητα και ώριμα έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα τα οποία γνωστοποίησε στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης:

 • Αναβάθμιση του λιμένα Αλεξανδρούπολης και λειτουργία της σύνδεσής του με το σιδηροδρομικό δίκτυο.
 • Αναβάθμιση των υποδομών του εμπορικού και αστικού λιμένα της Καβάλας.
 • Κατασκευή της γέφυρας και του νέου συνοριακού σταθμού στους Κήπους του Έβρου.
 • Κατασκευή της πρώτης φάσης του οδικού άξονα Δράμας – Καβάλας που αφορά στο τμήμα Δράμα – Άγιος Αθανάσιος.
 • Κατασκευή της πρώτης φάσης του οδικού άξονα Ξάνθης – ελληνοβουλγαρικών συνόρων που αφορά στο τμήμα Δημάριο – σύνορα.
 • Κατασκευή της Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης με προτεραιότητα στο ανατολικό τμήμα που θα συνδέσει το λιμάνι με την Εγνατία Οδό.
 • Ηλεκτροκίνηση της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολης – Ορμενίου.
 • Κατασκευή του φράγματος Ιάσμου Ροδόπης και των αναγκαίων δικτύων άρδευσης.

Από τα οκτώ αυτά έργα, και μετά από συντονισμένες ενέργειες της Διοίκησης της Περιφέρειας, το Υπουργείο ενέκρινε τη χρηματοδότηση των τριών πρώτων (λιμένας Αλεξανδρούπολης, λιμένες Καβάλας, συνοριακός σταθμός Κήπων), προϋπολογισμού που αγγίζει τα 100 εκ. €.

Επίσης, λόγω της μεγάλης έκτασης και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, η Διοίκηση της Περιφέρειας ζήτησε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και πέτυχε την έγκριση ενός Ειδικού Προγράμματος για τον Έβρο, προϋπολογισμού 26,6 εκ. €.

Το Πρόγραμμα αυτό προβλέπει την πραγματοποίηση 35 απαραίτητων έργων και μελετών που θα ενισχύσουν σημαντικά τις υποδομές του Έβρου στους τομείς της οδοποιίας, της άρδευσης και της αντιπλημμυρικής προστασίας.

Την ίδια ώρα, αναμένουμε από το Υπουργείο και την έγκριση του έργου για τη βελτίωση και τη λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού για τρία χρόνια, προϋπολογισμού 1,6 εκ. €.

Τέλος, αναγνωρίζοντας τη σημασία του πρωτογενούς τομέα στην υπόθεση της ανάπτυξης, η Διοίκηση της Περιφέρειας υπέβαλε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πρόταση για 21 έργα άρδευσης σε όλη την Περιφέρεια, συνολικού προϋπολογισμού 173,6 εκ. €.

 

4.    ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε.

Μετά από αίτημά μας, εγκρίθηκε από τον αρμόδιο Υπουργό το νέο τριετές Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων όπως το προτείναμε.

Με την έγκριση αυτή, πετύχαμε σημαντικές αυξήσεις της τάξης των 45,6 εκ. € οι οποίες θα βοηθήσουν σημαντικά στη βελτίωση των υποδομών της Περιφέρειάς μας.

Ενδεικτικά:

 • Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου.

Πετύχαμε αύξηση 25 εκ. € (συνολικός προϋπολογισμός 60 εκ. €).

 • Δαπάνες φωτισμού.

Πετύχαμε αύξηση 2,9 εκ. € (συνολικός προϋπολογισμός 6 εκ. €).

 • Αντιπλημμυρικά έργα.

Πετύχαμε αύξηση 2 εκ. € (συνολικός προϋπολογισμός 10 εκ. €).

 • Συντηρήσεις και λειτουργία αντλιοστασίων αποστράγγισης της πλημμυρικής λεκάνης του ποταμού Έβρου και των παραποτάμων του.

Πετύχαμε αύξηση 950.000 € (συνολικός προϋπολογισμός 2,5 εκ. €).

Επίσης, η Περιφέρεια πέτυχε την έγκριση, για πρώτη φορά, των παρακάτω νέων έργων και δράσεων με τα οποία εξασφαλίζονται επιπλέον ετήσιες χρηματοδοτήσεις για την κάλυψη βασικών αναγκών της Περιφέρειάς μας:

 • Αντικατάσταση των παλαιών προστατευτικών στηθαίων με στηθαία νέας τεχνολογίας, προϋπολογισμού 6 εκ. €.
 • Επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός κτιρίων της Περιφέρειας, προϋπολογισμού 1 εκ. €.

Τέλος, με την ολοκλήρωση των νέων βελτιωμένων διαβάσεων στους χειμάρρους των οικισμών Κάλχα και Δοκού στην Π.Ε. Ροδόπης, ξεκίνησε η επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος, αυτό της διακοπής της διέλευσης των οχημάτων κατά τους χειμερινούς μήνες στο δρόμο Πανεπιστημιούπολης – Κάλχα – Γρατινής – Φιλλύρας – Αρριανών, δρόμο που τέμνεται από 7 ποτάμια. Για το έργο αυτό έχουμε εξασφαλίσει τις πιστώσεις για την ολοκλήρωσή του.

 

5.    ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, η Περιφέρεια αξιολόγησε 40 έργα οδοποιίας συνολικού προϋπολογισμού 116,3 εκ. €.

23 από τα συνολικά 40 έργα, προϋπολογισμού 50,4 εκ. €, κρίθηκαν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια και μπορούν να ενταχθούν άμεσα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας.

Αυτά τα 23 έργα, με σειρά προτεραιότητας όσον αφορά την οδική τους ασφάλεια είναι:

 1. Η βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας της Ε.Ο.57 από τη διασταύρωση της ΒΙ.ΠΕ. Δράμας έως τη διασταύρωση προς Βώλακα, π/υ 3 εκ. €.
 2. Η βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας της Παλαιάς Ε.Ο. 02 της Π.Ε. Καβάλας, π/υ 2,5 εκ. €.
 3. Η βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας του τμήματος της Ε.Ο. 02 «Μάκρη – Αλεξανδρούπολη», π/υ 3,1 εκ. €.
 4. Η βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας της Ε.Ο. 14 από τον Σιδ. Σταθμό Πλατανιάς στην Π.Ε. Δράμας έως τα όρια της Π.Ε. Ξάνθης, π/υ 1,1 εκ. €.
 5. Η βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας του τμήματος «κόμβος Εγνατίας – κόμβος Ιάσμου» στην Ε.Ο. 02 στην Π.Ε. Ροδόπης, π/υ 1,1 εκ. €.
 6. Η βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας του κόμβου Αιγείρου στον άξονα Κομοτηνής – Λάγους, π/υ 710 χιλ. €.
 7. Η ανακατασκευή του τμήματος της Επαρχιακής Οδού από το Κοπτερό έως τον Ίασμο στην Π.Ε. Ροδόπης, π/υ 6,6 εκ. €.
 8. Η βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας του τμήματος της Ε.Ο. 02 «Λουτρός – Τελωνείο Κήπων», π/υ 4,9 εκ. €.
 9. Η βελτίωση και η διαπλάτυνση της 10ης Επαρχιακής Οδού στο τμήμα «Νέα Πέραμος – Εγνατία Οδός», π/υ 1,5 εκ. €.
 10. Η βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας της Επαρχιακής Οδού που διέρχεται από τον οικισμό Πόρπη στην Π.Ε. Ροδόπης, π/υ 280 χιλ. €.
 11. Η κατασκευή της γέφυρας του ποταμού Λίσσου και των προσβάσεων στην Επαρχιακή Οδό Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή – Αρριανά στην Π.Ε. Ροδόπης, π/υ 5 εκ. €.
 12. Η βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας της Επαρχιακής Οδού 3 Δράμα – Σιδηρόνερο – Σκαλωτή, από τη Δράμα έως το Σιδηρόνερο, π/υ 800 χιλ. €.
 13. Η βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας του άξονα «Μάκρη – Δίκελα – Αρχαία Μεσημβρία», π/υ 1,4 εκ. €.
 14. Η βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας της Ε.Ο. 02 στην ΠΕ Ξάνθης, π/υ 5 εκ. €.
 15. Η βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας των Επαρχιακών Οδών 1,4,10,11,12 της Π.Ε. Καβάλας, π/υ 1,7 εκ. €.
 16. Η βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας της Ε.Ο. 02 και των Επαρχιακών Οδών 6-7-8 της Π.Ε. Καβάλας, π/υ 2,8 εκ. €.
 17. Η κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση του χειμάρρου «Ειρήνη» και των εκατέρωθεν τμημάτων αυτής στην Ε.Ο. 53 της Π.Ε. Έβρου, π/υ 4,1 εκ. €.
 18. Η βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας της Επαρχιακής Οδού 10 από τη διασταύρωση του Βώλακα έως τη Μικροκλεισούρα στην Π.Ε. Δράμας, π/υ 500 χιλ. €.
 19. Η ανακατασκευή του κόμβου Ξηροποτάμου και η μετατροπή του σε κυκλικό, π/υ 850 χιλ. €.
 20. Η ανακατασκευή του κόμβου SOFTEX και η μετατροπή του σε κυκλικό, π/υ 700 χιλ. €
 21. Η βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου της Θάσου, π/υ 2 εκ. €.
 22. Η βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας του κόμβου Φαναρίου στην Ε.Ο. 02 της Π.Ε. Ροδόπης, π/υ 115 χιλ. €.
 23. Η βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας του συνόλου των κόμβων στον άξονα Κομοτηνής – Μαρώνειας, π/υ 450 χιλ. €.

 

 

 

 

6.    ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Γεωργία

 1. Αναδασμοί

Ένα από τα πρώτα σημαντικά βήματα για την ανάπτυξη της γεωργίας στην Περιφέρειά μας είναι η πραγματοποίηση αναδασμών. Για τη Διοίκηση της Περιφέρειας αυτό αποτελεί πρώτη προτεραιότητα.

Για αυτόν το λόγο εξασφαλίσαμε ειδικό κονδύλι ύψους 2,9 εκ. για την εκπόνηση μελετών αναδασμών για μια έκταση μεγαλύτερη των 107.000 στρεμμάτων στις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Ροδόπης και Δράμας.

Ταυτόχρονα, εξελίσσονται οι αναδασμοί:

 • Μικροκάμπου και Ν.Σεβάστειας Π.Ε. Δράμας
 • Ανθοχωρίου, Γρατινής, Καλλιθέας, Θρυλορίου Π.Ε. Ροδόπης
 • Ψαθάδων, Διδυμοτείχου, Ισαακίου, Πραγγίου, Μικροχωρίου και Πετράδων ΠΕ Έβρου
 • Ερασμίου, Κουτσού Π.Ε. Ξάνθης
 • Σουνίου Π.Ε. Ξάνθης.

Ενώ ολοκληρώθηκαν και κυρώθηκαν οι αναδασμοί:

 • Ν.Ξεριά Π.Ε. Καβάλας
 • Θεολόγου Θάσου Π.Ε. Καβάλας
 • Κοκκινοχώματος Π.Ε. Καβάλας.

 Αρδευτικά έργα

 • Πέρα από τις πιστώσεις που η Διοίκησή μας εξασφάλισε από το 2016 για την ολοκλήρωση μελετών για αρδευτικά έργα (δίκτυα φραγμάτων Ιασίου, Λύρας, Καβησού κτλ.), το 2017 εξασφάλισε επιπλέον 1 εκ. € για κατασκευή γεωτρήσεων και δικτύων άρδευσης.

Κτηνοτροφία

Σε ό,τι αφορά την κτηνοτροφία, η Περιφέρεια ενήργησε για την επίτευξη των στόχων των παρακάτω προγραμμάτων, τομέων και δράσεων:

 • Προστασία της υγείας των ζώων, όπου συνεχίστηκε και το 2017 ο ετήσιος επανεμβολιασμός όλων των βοοειδών της Περιφέρειας κατά της οζώδους δερματίτιδας με αποτέλεσμα το νόσημα να ελεγχθεί εξ ολοκλήρου. Για την αντιμετώπιση της οζώδους δερματίτιδας άλλωστε η Περιφέρεια εξασφάλισε ποσό 300 χιλ. € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για διενέργεια εμβολιασμών τα επόμενα τρία χρόνια. Ταυτόχρονα, η Περιφέρεια πέτυχε την επιχορήγηση ενός προγράμματος επιτήρησης και πρόληψης εμφάνισης επιζωοτιών για τα τέσσερα πιο σημαντικά νοσήματα (αφθώδη πυρετό, ευλογιά των προβάτων, πανώλη των μικρών μηρυκαστικών, οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών) με χρηματοδότηση από την Ε.Ε.
 • Προγράμματα εξυγίανσης (αντιμετώπιση ζωοανθρωπονόσων όπως φυματίωση, σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες, λύσσα, βρουκέλλωση κλπ.).
 • Προστασία της Δημόσιας Υγείας με διενέργεια κτηνιατρικών ελέγχων στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
 • Πρόγραμμα περισυλλογής των νεκρών ζώων με δαπάνη του δημοσίου. Από 01/01/2017 έως και 31/12/2017 συνεχίστηκε η εφαρμογή του  προγράμματος Περισυλλογής νεκρών ζώων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού για τις Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες που υλοποίησαν  με απόλυτη επιτυχία όλες οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της ΠΑΜΘ.
 • Τέλος, η Διοίκησή μας εξασφάλισε 300 χιλ. € για την κατασκευή μικρών έργων υποδομής σε όλη την Περιφέρεια που θα στηρίξουν την κτηνοτροφική δραστηριότητα, όπως ποτίστρες, δεξαμενές, παγίδες συγκράτησης κτλ.

Αλιεία

Η αλιεία στην Περιφέρειά μας αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της οικονομίας και στον τομέα αυτό ως σημαντικότερες δράσεις αξίζει να αναφερθούν:

 • Διενέργεια ελέγχων για παράνομη αλιεία στα εσωτερικά ύδατα (ποταμοί, λίμνες) και λήψη μέτρων απαγόρευσης της αλιείας για ορισμένες χρονικές περιόδους για την αναπαραγωγή αλιευμάτων. Επιπλέον, διενεργήθηκαν έλεγχοι της υδάτινης ρύπανσης και μόλυνσης, με προγραμματισμένες δειγματοληψίες ύδατος, οστράκων για την πραγματοποίηση εργαστηριακών ελέγχων, και επιτόπιες αυτοψίες σε όλους τους υδάτινους όγκους της Περιφέρειας.
 • Έλεγχοι νόμιμης διακίνησης αλιευμάτων στα καταστήματα πώλησης και σε λαϊκές αγορές.
 1. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Μια εξέλιξη που είχε ιδιαίτερη βαρύτητα το έτος 2017 ήταν η έναρξη υλοποίησης του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για τα μέτρα εκείνα που έχουν εκχωρηθεί στις Περιφέρειες.

Μετά την προκήρυξη του πρώτου Μέτρου των Νέων Αγροτών (Μέτρο 6.1), που εκχωρήθηκε στην Περιφέρεια συνολικό ποσό 23,4 εκ. ευρώ, πραγματοποιήθηκαν χωρίς καθυστερήσεις η Α’ και η Β’ αξιολόγηση των 1.151 αιτήσεων που έχουν υποβληθεί.

Εκδόθηκαν οι αποφάσεις ένταξης και μετά από τους προβλεπόμενους ελέγχους έγινε η εκκαθάριση και μεταβιβάστηκε σε 1039 δικαιούχους σε όλη την Περιφέρεια η 1η Δόση (το 70%) και συνολικά το ποσό των 20 εκ. €.

Επειδή το αρχικό ποσό των 23,4 εκ. € δεν επαρκούσε για την κάλυψη όλων των αιτήσεων, με επείγον έγγραφο του Περιφερειάρχη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ζητήθηκε πρόσθετη πίστωση 6,1 εκ € για την κάλυψη όλων των αιτήσεων.

Επίσης, έγινε η δημοσίευση της πρόσκλησης για τα Σχέδια Βελτίωσης (Μέτρα 4.1.1. και 4.1.3) και την υποβολή αιτήσεων ένταξης των πράξεων, μέσα από τα οποία θα διατεθεί στους αγρότες και κτηνοτρόφους της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. το ποσό των 32,2 εκ. €.

Ταυτόχρονα, συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για την υλοποίηση όλων των δράσεων και την απορρόφηση των πιστώσεων των μέτρων του Π.Α.Α. 2007-2013. Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώθηκαν οι διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι στα προγράμματα: Νέων Γεωργών (Μέτρο 1.1.2) (διοικητικοί έλεγχοι, πιστοποιήσεις, πληρωμές), «Μέτρων για τους νέους αγρότες» του Ν.2520/1997, Εκσυγχρονισμού γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 1.2.1.-Σχέδια βελτίωσης (διοικητικοί έλεγχοι, πιστοποιήσεις, πληρωμές)) και εκταμιεύτηκαν μεγάλα ποσά στους αγρότες και κτηνοτρόφους της Περιφέρειας, προς όφελος των αγροτών και γενικότερα της τοπικής οικονομίας.

Υλοποίηση λοιπών Προγραμμάτων ΥπΑΑΤ

Υλοποιήθηκαν επιτυχώς και εμπρόθεσμα όλα τα Προγράμματα του Υπουργείου. Ενδεικτικά:

 • Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία.
 • NATURA.
 • Φύτευση, αναδιάρθρωση και εγκατάλειψη αμπελώνων.
 • Ελαιοκομικό μητρώο (επικαιροποίηση).
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση στην παραγωγή καπνού.
 • Στήριξη της μελισσοκομίας.
 • Συμβολαιακή γεωργία ενεργειακών καλλιεργειών.
 • Δακοκτονία.
 • Αγροτικός εξηλεκτρισμός. Για την ικανοποίηση των αιτημάτων ηλεκτροδότησης γεωτρήσεων και αγροτικών-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο πρόγραμμα αγροτικού εξηλεκτρισμού, πέρα από το αντίστοιχο έργο που είχε ενταχθεί σε κάθε Π.Ε., έχει ενταχθεί, όπως ήδη αναφέρθηκε, στο ΠΔΕ της Περιφέρειας έργο με προϋπολογισμό 000 ευρώ για τις δαπάνες αγροτικού εξηλεκτρισμού όλων των Π.Ε. για την τριετία 2017-2019. Με το ποσό αυτό θα καλυφθούν όλα τα αιτήματα, και θα επιτευχθεί μείωση του κόστους άρδευσης των καλλιεργειών και του λειτουργικού κόστους των εγκαταστάσεων.
 • Προστασία της υγείας των καταναλωτών.
 • Ασφάλεια τροφίμων.
 • Υπήρξε συνεργασία με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΦΕΤ και συμμετοχή στα ετήσια προγράμματα του Πολυετούς Ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου Ελέγχων Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων (ΠΟΕΣΕ 2015-2019).
 • Υλοποιήθηκε επιτυχώς το πρόγραμμα δωρεάν Διανομής Τροφίμων στους δικαιούχους μέσω Δήμων και κοινωνικών φορέων σε όλες τις Π.Ε.

Εξωστρέφεια

Στόχος της Περιφέρειας είναι η ανάδειξη και η επίτευξη αναγνωρισιμότητας για τα ποιοτικά τοπικά προϊόντα μας, γεγονός που θα ενισχύσει την εικόνα της Περιφέρειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ ταυτόχρονα, η αύξηση της εσωτερικής κατανάλωσης και των εξαγωγών θα μεταφραστεί σε οικονομική ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό:

 • Διοργανώθηκε στην Καβάλα η «3η Θρακο-Mακεδονική “ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ”» με μεγάλο αριθμό συμμετοχών από παραγωγούς αγροδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας με στόχο να ενισχυθεί η ενδοπεριφερειακή καταναλωτική συνείδηση, να έλθουν σε επαφή παραγωγοί αγροδιατροφικών προϊόντων με τους παρόχους υπηρεσιών (ξενοδοχεία, αλυσίδες υπεραγορών, χώρους εστίασης-αναψυχής κλπ.), να αναδειχθούν και να προωθηθούν τα τοπικά προϊόντα και οι τοπικές επιχειρήσεις.

Την ίδια ώρα συμμετείχαμε, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα στους παραγωγούς αγροδιατροφικών προϊόντων να προβάλλουν τα προϊόντα τους, στις παρακάτω Εκθέσεις και εκδηλώσεις:

 • Στη Διεθνή Έκθεση κρασιού PROWEIN 2017 στο Ντύσελντορφ της Γερμανίας.
 • Στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών ANUGA 2017, στην Κολωνία της Γερμανίας.
 • Στην 8η Παγκρήτια Έκθεση “ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη Συνάντηση & Toπικές Γεύσεις Ελλάδος” που πραγματοποιήθηκε στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
 • Στην 3η Δραμοινογνωσία 2017.
 • Στις περιφερειακές Εκθέσεις KAVALA EXPO 2017, Αγροτική έκθεση Φερών 2017, Γεωργοκτηνοτροφική Έκθεση Φωτολίβους 2017.

Δράσεις Ενημέρωσης

Για την ενημέρωση των επαγγελματικών του πρωτογενούς τομέα (αγροτών, κτηνοτρόφων, αλιέων) και τη μεταφορά τεχνογνωσίας, διοργανώθηκαν από την Περιφέρεια, συχνά και σε συνεργασία με άλλους φορείς, εξειδικευμένες ενημερωτικές ημερίδες και εκδηλώσεις σε όλες τις Π.Ε., με εισηγητές στελέχη υπηρεσιών της Περιφέρειας και εξωτερικούς ειδικούς επιστήμονες και τεχνοκράτες, οι σημαντικότερες από τις οποίες ήταν:

 • Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών στην Αλεξανδρούπολη.
 • Γιορτές μελισσοκόμων-βιοκαλλιεργητών σε Αλεξ/πολη, Ορεστιάδα και Κομοτηνή.
 • Γιορτή μανιταριών στη Δαδιά.

Άλλες δράσεις

 • Υποβλήθηκε τεκμηριωμένη πρόταση στο ΥπΑΑΤ για τη λειτουργία του Διασυνοριακού Κέντρου Εξωτικών Νοσημάτων Ορεστιάδας και εντάχθηκε στο πρόγραμμα Επιτήρησης και Λήψης Μέτρων για τα εξωτικά νοσήματα του Υπουργείου.
 • Συστήθηκαν ομάδες εργασίας με σκοπό την διάδοση του Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 και τη διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων σε όλη την Περιφέρεια.
 • Πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις με εκπροσώπους των Κτηνοτροφικών Συλλόγων της Περιφέρειας για την επίλυση του θέματος των βοσκοτόπων και υποβλήθηκαν προτάσεις στο ΥπΑΑΤ για την κατάρτιση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.

 

7.    ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο τουρισμός είναι ένας από τους βασικούς τομείς τους οποίους στηρίζουμε για την ανάπτυξη της περιοχής μας. Στόχος μας είναι η προβολή της Περιφέρειάς μας ως ενός ενιαίου και αναγνωρίσιμου σύνολο που προτείνει στους επισκέπτες της ένα ευρύ φάσμα επιλογών και αυθεντικών εμπειριών.

Η ανακήρυξη από το Περιφερειακό Συμβούλιο του 2017 ως Έτους Τουρισμού σηματοδότησε την έναρξη μιας συνεχούς και συστηματικής προσπάθειας για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή μας.

Εκπόνηση τριετούς σχεδίου τουριστικής πολιτικής

Το 2017 εκπονήσαμε ένα σχέδιο τουριστικής πολιτικής με τριετή διάρκεια που αφορά στην προώθηση του τουριστικού δυναμικού της περιοχής μας με συντονισμένες και αλληλοσυμπληρούμενες δράσεις καθώς και με σημαντική αύξηση των διατιθέμενων πόρων.

Σημαντικά στοιχεία που έχουν συμπεριληφθεί στο σχέδιο αυτό είναι, μεταξύ άλλων, η απόφαση για τη διενέργεια ερευνών και μετρήσεων γνώμης στους επισκέπτες της Περιφέρειας, η τουριστική προβολή σε αναδυόμενες αγορές όπως η Ρωσία και η Κίνα, η ενοποίηση του διάσπαρτου προωθητικού υλικού που διαθέτουμε, η οριστικοποίηση του καταλόγου των τουριστικών Εκθέσεων στις οποίες συμμετέχει η Περιφέρεια αλλά και η δημιουργία ενός ψηφιακού ημερολογίου πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων για όλη την Περιφέρεια.

 

 

Τουριστικές δράσεις 2017

Όσον αφορά το 2017, οι κυριότερες δράσεις που πραγματοποιήθηκαν, με τη σύμφωνη γνώμη του ΕΟΤ και μετά από σχετική έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ήταν:

 • Συνεργασία με τοπικούς φορείς, συνδέσμους, επιμελητήρια, επαγγελματίες, εξειδικευμένες εταιρείες, αλλά και με το υπάρχον εξειδικευμένο προσωπικό της Περιφέρειας ώστε να υπάρξει διάχυση γνώσης, σύγκλιση απόψεων αλλά και μόχλευση των καταβαλλομένων προσπαθειών για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας.
 • Επαφές με τουριστικούς πράκτορες από χώρες στόχους καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς αλλά και στα πλαίσια Β2Β συναντήσεων που έλαβαν χώρα σε Εκθέσεις στις οποίες συμμετείχε η Περιφέρεια ΑΜΘ.
 • Δημιουργία και προβολή διαφημιστικού βίντεο σε συνεργασία με το Euronews και προβολή του στην παγκόσμια αγορά.
 • Επιτυχής διοργάνωση του διεθνούς συνεδρίου για τους Δρόμους του Μεταξιού (Αλεξανδρούπολη 2017) σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UWNTO).
 • Επιτυχής διοργάνωση του φεστιβάλ Via Egnatia για το έτος 2017.
 • Περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη των ψηφιακών εργαλείων τουριστικής προώθησης emtgreece και JTI.
 • Διαφήμιση σε γνωστά τουριστικά έντυπα του χώρου καθώς και σε ηλεκτρονικά μέσα.
 • Στοχευμένη διαφήμιση σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα για την προσέλκυση Ρώσων τουριστών.
 • Συμμετοχή σε εγχώριες και διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού.
 • Προώθηση του τουριστικού προϊόντος σε γενικές Εκθέσεις ή Εκθέσεις προϊόντων σε Ελλάδα και εξωτερικό.
 • Συνεργασία με άλλους φορείς της περιοχής στην έκδοση τουριστικών εντύπων παραχωρώντας ποιοτικά κείμενα και φωτογραφικό υλικό για τις ανάγκες τους.
 • Καταγραφή και ταξινόμηση του διαθέσιμου υλικού προβολής και προώθησή του σε συνεργασία με τα γραφεία του ΕΟΤ σε αγορές στόχους (ενδεικτικά: Βουλγαρία, Σερβία, Τσεχία, Πολωνία, Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία κ.α.)
 • Επιχορήγηση, στήριξη ή συνδιοργάνωση πλήθους εκδηλώσεων στην περιοχή μας, οι οποίες αποτελούν πόλο έλξεως επισκεπτών από το εσωτερικό ή το εξωτερικό.

ΟΧΕ Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού

Κεντρική θέση στην τουριστική πολιτική της Περιφέρειας έχει η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) της Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγνατίας Οδού, προϋπολογισμού 55,2 εκ. €.

Με την ΟΧΕ Εγνατίας Οδού υλοποιούνται έργα πρόσβασης, προστασίας και ανάδειξης σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους κατά μήκος της αρχαίας και της νέας Εγνατίας και στις 5 Περιφερειακές Ενότητες, Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας με στόχο να δημιουργηθεί μία ολοκληρωμένη πολιτιστική διαδρομή.

Το 2017 εντάχθηκαν πέντε  πράξεις προϋπολογισμού 4, 8 εκ. €:

 • Αποκατάσταση και ανάδειξη κτιριακού συγκροτήματος Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κομοτηνής.
 • Ολοκληρωμένες δράσεις ανάδειξης και προσβασιμότητας του Βυζαντινού Κάστρου Κομοτηνής.
 • Ανάδειξη Συμπληρωματικών αρχαιολογικών χώρων Αβδήρων.
 • Ολοκλήρωση ανάδειξης βυζαντινού τείχους – ενοποίηση μνημείων Κομοτηνής.
 • Ιμαρέτ Κομοτηνής: Συντήρηση μνημείου και εκκλησιαστικής συλλογής – Ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου.

ΟΧΕ ζώνης Νέστου και ορεινού όγκου Ροδόπης

Σχεδιάζουμε μια νέα ΟΧΕ, μια νέα Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στη ζώνη του ποταμού Νέστου και του ορεινού όγκου της Ροδόπης η οποία θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς την ΟΧΕ της Εγνατίας Οδού. Η ΟΧΕ Εγνατίας επικεντρώνεται στα πολιτιστικά μνημεία ενώ η νέα ΟΧΕ στο φυσικό περιβάλλον.

Ειδικά χωρικά σχέδια παραλιακής ζώνης

Τέλος, μέσα στο 2017 ξεκινήσαμε την υλοποίηση μιας προκαταρκτικής μελέτης με σκοπό να εκπονήσουμε, με πόρους του ΕΣΠΑ τους οποίους έχουμε ήδη εξασφαλίσει, ειδικά χωρικά σχέδια για όλη την παραλιακή ζώνη της Περιφέρειας.

Στόχος είναι να καθορίσουμε περιοχές όπου θα ισχύουν ειδικοί όροι δόμησης και στις οποίες θα προβλέπονται όλες οι απαραίτητες υποδομές για τη χωροθέτηση μικρότερων ή μεγαλύτερων τουριστικών συγκροτημάτων κατά μήκος της παραλιακής ζώνης.

 

8.    ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πεποίθηση της Διοίκησής μας είναι ότι πρέπει να στηριχθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Περιφέρειάς μας, επενδύοντας στους τομείς εκείνους που συνθέτουν το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής μας. Η μείωση της ανεργίας άλλωστε πρέπει να προέλθει πρωτίστως από την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Με απόφαση της Διοίκησης της Περιφέρειας, η Περιφέρειά μας συμμετέχει με το ποσό των 10 εκ. € στη σύσταση και τη λειτουργία του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ).

Στόχος του Ταμείου είναι η δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων που θα διευκολύνουν υφιστάμενες αλλά και νέες επιχειρήσεις της Περιφέρειάς μας που δραστηριοποιούνται σε καινοτόμους και δυναμικούς τομείς της οικονομίας να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, παρακάμπτοντας τους δυσμενείς όρους δανεισμού της τραπεζικής αγοράς.

Ο στόχος αυτός θα υλοποιηθεί αφενός με τη δημιουργία χρηματοδοτικών μέσων, όπως δάνεια επιμερισμού κινδύνου, μικρά δάνεια, εγγυήσεις και μικροπιστώσεις, αφετέρου με την επένδυση σε Ταμεία Δανείων, Ταμεία Εγγυήσεων κτλ.

Με τη διάθεση των 10 εκατομμυρίων ευρώ, η Περιφέρεια δίνει για πρώτη φορά  στις τοπικές επιχειρήσεις αυτή τη δυνατότητα ενίσχυσης.

Τελικοί αποδέκτες θα είναι νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής τους, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται σε οικονομικά βιώσιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

 

 

 

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου

Λάβαμε επίσης την απόφαση να ενισχύσουμε με 15 εκ. € από το Επιχειρησιακό μας Πρόγραμμα το νέο Αναπτυξιακό Νόμο με σκοπό να επιταχυνθούν οι επενδύσεις των επιχειρήσεων στην Περιφέρειά μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, στοχεύουμε κατά προτεραιότητα σε τομείς όπως η μεταποίηση των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, ο τουρισμός, η βιομηχανία ηλεκτρικών μηχανημάτων, μετάλλων και δομικών υλικών και οι υπηρεσίες της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Δημιουργία Περιφερειακής Τράπεζας

Το 2017, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανέλαβε από κοινού με τους Πρόεδρους των Συνεταιριστικών Τραπεζών Δράμας και Έβρου μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός κοινού περιφερειακού τραπεζικού σχήματος στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Η Περιφερειακή αυτή Τράπεζα, που θα προκύψει από τη συγχώνευση των δύο Συνεταιριστικών Τραπεζών της Περιφέρειας, θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει τους τοπικούς πόρους, να συνενώσει τις τοπικές οικονομικές δυνάμεις, να εκφράσει την περιφερειακή συνείδηση και να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης για το σύνολο της Περιφέρειας.

 

9.    EΝΕΡΓΕΙΑ

Ο τομέας της ενέργειας, και πιο συγκεκριμένα η αξιοποίηση του φυσικού αερίου και εναλλακτικών μορφών όπως η γεωθερμία, μπορεί να αποτελέσει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα της Περιφέρειάς μας.

Φυσικό αέριο

Χρηματοδοτούμε με το ποσό των 32 εκ. € τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου των 6 μεγάλων πόλεων της Περιφέρειας, Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα, ώστε να διατίθεται φυσικό αέριο σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, μειώνοντας το κόστος παραγωγής και αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα.

Εκτιμάται ότι εντός του 2018 θα ενταχθεί η πράξη καθώς θα έχουν επιλυθεί εκκρεμότητες που αφορούν το μοναδικό δικαιούχο της πρόσκλησης, τη ΔΕΔΑ ΑΕ, με κυριότερες το κανονιστικό πλαίσιο εκτέλεσης έργων και την Υπουργική Απόφαση χρηματοδότησης.

Γεωθερμία

Όσον αφορά στην αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας, η Περιφέρειά μας είναι η πρώτη Περιφέρεια της Ελλάδας σε βεβαιωμένα γεωθερμικά πεδία διαθέτοντας συνολικά οκτώ.

Μέσα στο 2017 εκδόθηκε πρόσκληση για την αξιοποίηση γεωθερμικών πεδίων της Περιφέρειάς μας, προϋπολογισμού 8 εκ. €.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, εγκρίθηκε πρόταση του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου, π/υ 6,2 εκ. €.

 

10. EΣΠΑ 2014-2020

Πρόοδος υλοποίησης Ε.Π. ΑΜΘ 2014-2020

Το 2017 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η 1η αναθεώρηση του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 – 2020 όπου αυξήθηκαν οι πόροι του προγράμματος κατά 14.139.018 € στο πλαίσιο της τεχνικής προσαρμογής του έτους 2017.

Η συνολική (Κοινοτική και Εθνική) χρηματοδότηση του προγράμματος ανέρχεται πλέον σε 521.978.358 € εκ των οποίων 443.585.423 € (85,0%) είναι η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του ΕΤΠΑ (Κοινοτική + Εθνική Συμμετοχή) και 78.392.935 € (15,0%) είναι η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του ΕΚΤ (Κοινοτική + Εθνική Συμμετοχή) και διαρθρώνεται σε έξι (6) άξονες προτεραιότητας.

Στο ΕΤΠΑ, οι πρόσθετοι πόροι της αναθεώρησης κατευθύνονται για τη χρηματοδότηση των εγκεκριμένων Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Έτσι, με την 1η Αναθεώρηση του προγράμματος, στην επενδυτική προτεραιότητα 6 κατανέμονται 19,5 εκατ. € από τα αρχικά 17,6 εκατ. €.

Στο ΕΚΤ, το σύνολο των πρόσθετων πόρων, ύψους 9.459.683 €, κατανέμονται στον Θεματικό Στόχο 9, οι δράσεις του οποίου στοχεύουν στην τόνωση της κοινωνικής ένταξης και στην καταπολέμηση της φτώχειας.

Εντός του 2017, εξελίχθηκε η περαιτέρω εξειδίκευση του Προγράμματος μέσω έξι (6) Γραπτών Διαδικασιών που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Η εξειδίκευση αυτή περιλαμβάνει νέες Δράσεις με τη μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής των αντίστοιχων πράξεων καθώς επίσης και την επικαιροποίηση των προϋπολογισμών σε ήδη εγκεκριμένες Δράσεις προκειμένου να προχωρήσει η απρόσκοπτη υλοποίηση του Προγράμματος.

Ακολουθεί συγκριτική παράθεση εξέλιξης του ΠΕΠ ΠΑΜΘ την 31.12.2017 σε σχέση με την 31.12.2016 σύμφωνα με τα καταχωρηθέντα στοιχεία στο ΟΠΣ έως 31.12.2017:

 

ΜΕΓΕΘΟΣ Έως 31.12.2016

 

Έως 31.12.2017

 

Προϋπολογισμός εγκεκριμένου Ε.Π. ΑΜΘ 2014-2020 507.739.340 521.978.358
Εξειδίκευση  (Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη) 434.057.013 461.745.980
Ποσοστό εξειδίκευσης προγράμματος 85,49% 88,46%
Αριθμός προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί 30 42
Προσκλήσεις (συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη) 322.898.369 385.607.883
Ποσοστό ενεργοποίησης προγράμματος 63,60 % 73,87%
Αριθμός ενταγμένων πράξεων 86 143
Προϋπολογισμός ενταγμένων πράξεων (συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη) 127.587.138 206.613.688
Ποσοστό προϋπολογισμού ενταγμένων πράξεων σε σχέση με προϋπολογισμό Ε.Π. 25,13% 39,58%
Συμβάσεις (συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη) 80.005.609 111.200.441
Ποσοστό συμβάσεων σε σχέση με προϋπολογισμό Ε.Π. 15,76% 21,30%
Πληρωμές (συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη) 35.382.949 57.473.631
Ποσοστό πληρωμών σε σχέση με προϋπολογισμό Ε.Π. 6,97% 11,01%

 

Κατά το 2017 ολοκληρώθηκαν οι εξής 11 Προσκλήσεις:

 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ όπου εντάχθηκε η πράξη «Κτιριακές εγκαταστάσεις Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ. στην Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης» προϋπολογισμού 12.250.000€
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ όπου εντάχθηκαν την περίοδο 2016-2017 επτά πράξεις προϋπολογισμού 22.429.402€
 • ΕΠΕΚΤΑΣΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ όπου εντάχθηκαν την περίοδο 2016-2017 είκοσι πράξεις προϋπολογισμού 27.549.362€
 • ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ όπου εντάχθηκαν δύο πράξεις προϋπολογισμού 3.998.900€
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΟΠΩΣ ΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ όπου εντάχθηκε μία πράξη προϋπολογισμού 2.999.986€
 • Επενδύσεις Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων του κλάδου Χημικών – Πολυμερών Υλικών όπου εντάχθηκαν τέσσερις πράξεις προϋπολογισμού 972.566€
 • Ανάπτυξη βασικών υποδομών και εφαρμογών για την αξιοποίηση της γεωθερμίας σε αστικές, αγροτικές και βιομηχανικές περιοχές όπου εντάχθηκε η πράξη ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΙΣΤΗΝΟΥ “Κατασκευή θερμικού σταθμού και δικτύων τηλεθέρμανσης αγροτικών θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων και προϋπολογισμού 5.838.977€
 • Υποδομές χώρων διαβίωσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων όπου εντάχθηκαν δύο πράξεις προϋπολογισμού 1.025.433€
 • ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 – 2018 όπου εντάχθηκε μία πράξη προϋπολογισμού 1.979.575€
 • ΔΟΜΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ όπου εντάχθηκαν τρεις πράξεις προϋπολογισμού 702.000€
 • Συμμετοχή Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ προϋπολογισμού 10.000.000€.

 

Όσον αφορά στις ενεργές προσκλήσεις, αυτές είναι:

 • ΟΧΕ_2 “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ» προϋπολογισμού 45.807.000€. Έχουν ενταχθεί 5 πράξεις προϋπολογισμού 4.811.000€.
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ προϋπολογισμού 32.000.000€.
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, προϋπολογισμού 25.518.826€. Έχουν ενταχθεί 11 πράξεις προϋπολογισμού 12.241.968€.
 • ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ προϋπολογισμού 30.000.000€. Έχουν ενταχθεί 3 πράξεις προϋπολογισμού 8.536.636€.
 • ΟΧΕ_1 -Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προϋπολογισμού 20.592.237€. Οι παρεμβάσεις εστιάζονται στις πόλεις Δράμα, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη όπως προκρίθηκαν μετά από διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των έξι μεγαλύτερων αστικών κέντρων της ΠΑΜΘ. Έχουν ενταχθεί 5 πράξεις προϋπολογισμού 7.506.194€.
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ προϋπολογισμού 15.000.000€. Η αξιολόγηση των πράξεων θα αρχίσει από 16.01.2018.
 • Τοπικά και ειδικά χωρικά σχέδια προϋπολογισμού 5.000.000€.

Εκχώρηση πόρων του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Έχουν εκδοθεί δύο προσκλήσεις της Δράσης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» συνολικού π/υ 45.251.863,49€. Στην πρώτη πρόσκληση αξιολογήθηκαν θετικά πράξεις που αφορούν τους οικισμούς Φανάρι, Μάκρη, Κ. Νευροκόπι και Χωριστή και εκδόθηκαν οι σχετικές αποφάσεις χρηματοδότησης με συνολικό προϋπολογισμό 24.357.793,25 €.

Στη δεύτερη πρόσκληση υποβλήθηκαν 2 αιτήσεις χρηματοδότησης που αφορούν τους οικισμούς Δοξάτου και Ν. Βύσσας και είναι υπό αξιολόγηση. Οι πόροι για τη χρηματοδότηση των δύο πράξεων είναι εξασφαλισμένοι.

Έχει εκδοθεί μία πρόσκληση της Δράσης «Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, της θερμικής επεξεργασίας, της αποτέφρωσης και της υγειονομικής ταφής» π/υ 23.773.882€. Έχουν υποβληθεί τρεις πράξεις που βρίσκονται υπό αξιολόγηση.

Ακολουθεί συγκριτική παράθεση εξέλιξης της διαχείρισης των πόρων που έχουν εκχωρηθεί την 31.12.2017 σε σχέση με την 31.12.2016 σύμφωνα με τα καταχωρηθέντα στοιχεία στο ΟΠΣ έως 31.12.2017:

 

Εκχώρηση διαχείρισης πόρων λοιπών Ταμείων σε ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ
Εως 31.12.2016
Εως 31.12.2017

 

Ταμείου Συνοχής από ΥΜΕΠΕΡΑΑ
68.572.828

 

68.572.828

 

Αριθμός προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί

 

1 3
Προσκλήσεις (συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δα-πάνη)

 

34.804.828

 

69.025.745,84

 

Ποσοστό ενεργοποίησης προγράμματος

 

50,70 %

 

100,66%

 

Αριθμός ενταγμένων πράξεων

 

0 4
Προϋπολογισμός ενταγμένων πράξεων (συγχρημα-τοδοτούμενη δημόσια δαπάνη)

 

0 24.357.793,25

 

 

11. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τομέας Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Το Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΑΜΘ είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση του Προγράμματος των ιδίων πόρων (ΚΑΠ κλπ) και την εισήγηση στην Εκτελεστική επιτροπή για την τροποποίησή του.

Συνολικά μέσα στο 2017 είχαμε 18 τροποποιήσεις του Προγράμματος. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανήλθε σε 13.280.192,86 € και οι ετήσιες πιστώσεις σε 7.899.035,51€, κατανεμημένες σε 611 μεγαλύτερες ή μικρότερες δράσεις και έργα.

Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας, εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο, του οποίου τα ενταγμένα έργα κατανέμονται σε 17 συλλογικές αποφάσεις, ο συνολικός προϋπολογισμός ανήλθε σε 572.419.571,38 € και οι ετήσιες πιστώσεις σε 84.035.247,86€.

Αξιοσημείωτη εξέλιξη αποτελεί η δημιουργία μέσα στο 2017 μίας νέας Συλλογικής Απόφασης (ΣΑΕΠ 931), με προϋπολογισμό 26.322.200,00€ που αφορά αποκλειστικά σε έργα της ΠΕ Έβρου.

Τον Ιούλιο του 2017, η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ανέλαβε τη διαχείριση και παρακολούθηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΑΜΘ με σκοπό τη δημιουργία μιας μόνιμης υπηρεσιακής δομής. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε τη συνέχεια και τη συνέργεια με τον υπόλοιπο αναπτυξιακό προγραμματισμό της Περιφέρειας.

Τομέας Δημοσίων Έργων

Στον τομέα των δημοσίων έργων, οι αρμόδιες Διευθύνσεις επικέντρωσαν τις δράσεις τους κυρίων στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης του οδικού δικτύου. Η αλλαγή της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων και οι ασάφειες των νέων διατάξεων, οι καθυστερήσεις στην έκδοση νέων τροποποιημένων και εγκεκριμένων τευχών δημοπράτησης και οι παλινωδίες του αρμόδιου Υπουργείου στο κρίσιμο θέμα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, οδήγησαν σε στασιμότητα την παραγωγή Δημοσίων Έργων πανελληνίως. Ήδη όμως, μετά την οριστικοποίηση των διαδικασιών και την κατάλληλη επιμόρφωση των τεχνικών υπαλλήλων της Περιφέρειας,  αρχίζει να επανέρχεται σε κανονικότητα το έργο των Τεχνικών Υπηρεσιών.

Τομέας Περιβάλλοντος

Στον τομέα του περιβάλλοντος, πέραν των συνήθων διοικητικών πράξεων, η αρμόδια Υπηρεσία εκπονεί το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή. Με το Σχέδιο αυτό θα αναλυθεί η κλιματική ανθεκτικότητα της Περιφέρειας και θα εκτιμηθούν οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών σε διάφορους τομείς όπως οι υποδομές, το δομημένο περιβάλλον και η οικονομία.

12. ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Καταπολέμηση κουνουπιών

Το 2017, για πρώτη φορά στην Περιφέρειά μας το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών καταρτίστηκε σε βάθος τριετίας, καλύπτοντας την περίοδο 2017-2019, με αυξημένο προϋπολογισμό ύψους 7,2 εκ. € και περισσότερες δράσεις καταπολέμησης.

Με αυτόν τον τρόπο, πετυχαίνουμε σημαντική εξοικονόμηση πόρων με χαμηλότερη τιμή αεροψεκασμού ανά στρέμμα, ενώ ταυτόχρονα οι Υπηρεσίες της Περιφέρειάς μας είναι σε θέση να επεμβαίνουν ταχύτερα και να είναι πιο αποτελεσματικές.

Λοιπές Δράσεις

Αξίζει να σημειωθούν ορισμένες δράσεις της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας κατά τη διάρκεια του 2017:

 • Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τον Ιό του Δυτικού Νείλου σε όλον τον πληθυσμό της Περιφέρειας καθώς και στους εκπαιδευτικούς.
 • Πραγματοποιήθηκε Ενημέρωση για την Ελονοσία σε όλον τον πληθυσμό της Περιφέρειας με διανομή φυλλαδίων.
 • Έγιναν Εμβολιασμοί ειδικών πληθυσμιακών ομάδων και διεθνών ταξιδιωτών.
 • Υλοποιήθηκαν Προγράμματα Κοινωνικής Ένταξης πληθυσμών Ρομά σε συνεργασία με τους δήμους στους οικισμούς των οποίων διαμένουν μετακινούμενοι ή μη πληθυσμοί.
 • Συμμετοχή, σχεδιασμός, οργάνωση και διεξαγωγή εκδηλώσεων στην κοινότητα, με σκοπό την πρόληψη, την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση του πληθυσμού για κοινωνικά θέματα (π.χ. αυτισμός, αιμοδοσία, δωρεά οργάνων, καρκίνος, παιδική προστασία).
 • Διενεργήθηκαν υγειονομικοί έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, λαϊκών αγορών σε όλες τις σχολικές μονάδες και σε νοσηλευτικά ιδρύματα.
 • Διενεργήθηκαν δειγματοληψίες από πόσιμα νερά (γεωτρήσεις-δεξαμενές-δίκτυο), εμφιαλωμένα νερά, κολυμβητικές δεξαμενές, επεξεργασμένα λύματα, θαλασσίων νερών και νερών ποταμών.

 

13. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΠΘ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΙ-ΑΜΘ

Πεποίθηση της Διοίκησης της Περιφέρειας είναι ότι το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της Περιφέρειάς μας με τρόπο ουσιαστικό. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε αναπτύξει μια εποικοδομητική συνεργασία. Επιστέγασμα της θετικής συνεργασίας μας είναι η επιτυχημένη και το 2017 διοργάνωση της Ακαδημίας -Δομής Διά Βίου Μάθησης- της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Η Ακαδημία αποτελεί μια καινοτόμο δράση της Περιφέρειας σε συνεργασία με τις Σχολές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ-ΑΜΘ με στόχο τη η Δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση των πολιτών και τη διασύνδεση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας με την κοινωνία.

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω σειράς διαλέξεων εθελοντικά από καθηγητές των Σχολών του ΤΕΙ ΑΜΘ και του ΔΠΘ, που δίδονται δωρεάν στους εγγεγραμμένους σε αυτό πολίτες.

Την περίοδο 2016-2017, τη 2η περίοδο υλοποίησης του προγράμματος, συμμετείχαν στην Ακαδημία 500 πολίτες σε όλη την Περιφέρεια, ενώ συνολικά 80 Καθηγητές του ΔΠΘ και του ΤΕΙ ΑΜΘ πραγματοποίησαν στις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας, διαλέξεις σε θεματικές ενότητες, οι οποίες αφορούσαν στο αντικείμενο των Σχολών και των αντίστοιχων Τμημάτων τους.

Οι διαλέξεις πραγματοποιήθηκαν σε αίθουσες της Περιφέρειας αλλά και σε συνεργαζόμενους φορείς στις πόλεις: Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη, Καβάλα και Δράμα.

Η εγγραφή των πολιτών για την παρακολούθηση των διαλέξεων ήταν δωρεάν, με δικαίωμα εγγραφής όλων των πολιτών άνω των 18 ετών, ενώ με το τέλος του προγράμματος, χορηγήθηκε βεβαίωση παρακολούθησης σε όσους παρέστησαν τουλάχιστον στο 60% των διαλέξεων.

Το 2017 επίσης υπήρξε συνεργασία ανάμεσα στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας και το ΤΕΙ-ΑΜΘ για την πραγματοποίηση των εξετάσεων των υποψηφίων για την απόκτηση της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου στις εργαστηριακές εγκαταστάσεις του ΤΕΙ στην Καβάλα.