Διευκρινίσεις για το ζήτημα της κατάστασης της Ε.Ο. Ξάνθης -Δράμας δίνει με αφορμή της συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, η Αντιπεριφέρεια Ξάνθης που έχει τη συνολική ευθύνη του δρόμου.

Όσον αφορά την Εθνική Οδό 14 και προς αποκατάσταση της αλήθειας έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

Η Ε.Ο. 14 είναι μια ορεινή οδός που χαράχθηκε σε παρελθόντα χρόνο και προφανώς δεν πληρεί τις σύγχρονες προδιαγραφές για Εθνική Οδό.

Η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. έχει προτείνει την ένταξη στην εξειδίκευση  του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014-2020 την βελτίωση της οδού με εκπόνηση μελέτης και εν συνεχεία την εκτέλεση του σχετικού έργου.

Το έργο αυτό (μελέτη και κατασκευή) θα είναι της τάξης των 15 εκατομμυρίων €, ένας προϋπολογισμός εξαιρετικά υψηλός για τον οποίο αγωνίζεται να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση.

Μέχρι τότε η Π.Ε.Ξάνθης αγωνίζεται να διατηρήσει την οδό σε καλή κατάσταση και επι αυτού έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

  1. Στην συγκεκριμένη οδό ολοκληρώνεται αυτή την εποχή εργολαβία με τίτλο «Άρση επικινδυνότητας στην Εθνική Οδό 14» προϋπολογισμού 1 εκατομμυρίου € η οποία επιλήφθηκε κάποιων πολύ άμεσων και επιτακτικών προβλημάτων όπως : κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, τοποθέτηση πλεγμάτων για ανάσχεση καταπτώσεων, κατασκευή τεχνικών για παροχέτευση  όμβριων, κατασκευή αντιολισθηρων ταπήτων, οι οποίοι σημειώνουμε λειτουργούν ικανοποιητικά.
  2. Λόγω της γεωμορφολογίας της περιοχής σε συγκεκριμένα σημεία ευνοείται η δημιουργία πάχνης. Φέτος λόγω κλιματικών συνθήκων τα εν λόγω φαινόμενα είναι συχνότερα ακόμα και σε βραδιές που η θερμοκρασία δεν είναι κάτω του μηδενός. Επειδή το συνεργείο της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης γνωρίζει τα υπόψη σημεία προβαίνει καθημερινά σε ρίψη άλατος σε αυτά.
  3. Υπάρχει πλήρης ομάδα από την Π.Ε.Ξάνθης σε επιφυλακή σε εικοσιτετράωρη βάση.
  4.  Τα οχήματα βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα.
  5. Με την αναφορά κάθε προβλήματος υπάρχει και άμεση επίλυση του θέματος από τα συνέργεια της ΔΤΕ. Σχετικά στοιχεία με λεπτομέρειες βρίσκονται στα αρχεία της Π.Ε. Ξάνθης.

Τέλος τονίζουμε και πάλι ότι η οδός είναι ορεινή, υπάρχει η κατάλληλη σήμανση του ΚΟΚ για αυξημένη προσοχή, περιορισμό ταχύτητας, προσοχή παγετός κτλ και επομένως εναπόκειται και στους οδηγούς η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας για την δική τους ασφάλεια.