Το πρόγραμμα Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών αποβλέπει στη δημιουργία στελεχών επιχειρήσεων ή και οργανισμών, τα οποία θα είναι προετοιμασμένα να αντεπεξέλθουν σε θέσεις υψηλής ευθύνης και διαχείρισης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία απόφοιτων που συνδυάζουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, απαραίτητες για τη διοίκηση σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών(ιδιωτικών και δημοσίων), με στόχο να καταστεί αποδοτικότερη η συμβολή τους στη λειτουργία των φορέων αυτών και να είναι σε θέση να αναλαμβάνουν ηγετικές πρωτοβουλίες σε ενδεχόμενες τεχνολογικές ή οργανωτικές αλλαγές, αναγκαίες για την ανταπόκριση της Επιχείρησης ή του Οργανισμού στο ταχέως εξελισσόμενο διεθνές περιβάλλον.

Όπως και με όλα τα Προγράμματα Σπουδών, έτσι και με αυτό, το Ε.Α.Π. στηρίζει την ποιότητα τις προσφερόμενης εκπαίδευσης στη μελέτη ύλης η οποία προσαρμόζεται στις σύγχρονες εργασιακές εξελίξεις τόσο στο τοπικό, όσο και στο επιχειρησιακό πλαίσιο της παγκόσμιας αγοράς.

Το Πρόγραμμα Σπουδών στοχεύει σε απόφοιτους που συνδυάζουν θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις απαραίτητες στη διοίκηση σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν επιτυχώς στις ανάγκες τις σύγχρονης εποχής όπως αυτές ορίζονται από την παγκοσμιοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας και την πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει το σύγχρονο κόσμο των επιχειρήσεων και οργανισμών.

Οι υποψήφιοι φοιτητές του προγράμματος Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών θα είναι κατάλληλα καταρτισμένοι ώστε να συμβάλλουν καθοριστικά στην καταλληλότερη και οικονομικά αποδοτικότερη οργάνωση των φορέων που εκπροσωπούν, να αναλαμβάνουν ηγετικές πρωτοβουλίες και να παρέχουν συμβουλευτική σε θέματα ΜΜΕ, χρηματοδότησης, σε πολυεθνικές επιχειρήσεις αλλά και σε δημόσιους οργανισμούς και να αναλύουν τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές συνθήκες δράσεις των δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων που εκπροσωπούν.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο παραπάνω πρόγραμμα​ ​είναι ανοικτή έως τις 5 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 15:00μμ.

Για αναλυτική περιγραφές του προγράμματος και υποβολή αιτήσεων, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφθούν το: https://www.eap.gr/programmata-spoudwn/index2