Μια διεθνή διάκριση κατακτά το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Είναι το πρώτο στην Ελλάδα και 299 στον κόσμο στο Ranking Web of Universities για το 2018.  Σύμφωνα με το διαδικτυακό δείκτη κατάταξης , το ΔΠΘ βρίσκεται στην θέση αυτή στην κατάταξη με κριτήριο “Presence”. Δηλαδή, με βάση την αξιολόγηση της παγκόσμιας απόδοσης του πανεπιστημίου αναφορικά με τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές του δραστηριότητες και τον αντίκτυπό τους στην διεθνή κοινότητα.

Στην έρευνα περιλαμβάνονται περίπου 30.000 πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο. Έτσι, το ΔΠΘ βρίσκεται στο top 0.9% όλων των πανεπιστημίων με το κριτήριο του Presence
και στο 3.27% με κριτήριο την Αριστεία (Excellence). “Όλα αυτά επιβεβαιώνουν και δείχνουν την ανοδική πορεία ενός από τα νεώτερα ελληνικά δημόσια περιφερειακά πανεπιστήμια με ενεργό και ισχυρό ρόλο στην παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα”, αναφέρει σε σχετική του δήλωση ο Επ. Καθηγητής του ΔΠΘ Περικλής Γκόγκας.