Την 1η Δημόσια Λογοδοσία του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης Γερό-
πουλου Αχιλλέα προς τους Τοπικούς Φορείς της πόλης και τα Μ.Μ.Ε.  διοργανώνει  το Νοσοκομείο.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12:00 μμ.
στο Αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης.

Η προαναγγελία είχε γίνει από το Διοικητή κατά τη συνάντηση με το προσωπικό στο τέλος του 2017 και εντάσσεται στο πλαίσιο της επικοινωνίας με την τοπική κοινωνία για την κατάσταση στο Νοσοκομείο και την αλληλεπίδραση με τους τοπικούς φορείς.