Για 35 χρόνια θα παραχωρηθεί η Εγνατία Οδός, ενώ το ΤΑΙΠΕΔ εξετάζει παράταση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία έχει οριστεί στις 26 Ιανουαρίου.

Θα ακολουθήσει η έναρξη της Β’ φάσης του διαγωνισμού και η υποβολή δεσμευτικών προσφορών.

Τα επόμενα βήματα που πρέπει να υλοποιηθούν, σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, είναι τα ακόλουθα:

-Από πλευράς ελληνικού δημοσίου   

1.Τροποποίηση ενάριθμου χρηματοδότησης κατασκευής Σταθμών Διοδίων ΕΟΑΕ

2.Υποβολή στην ΕΕ γνωστοποίησης τιμολογιακής πολιτικής (έως Απρίλιο 2018)

-Από πλευράς Εγνατίας Οδού 

1.Διεξαγωγή 2 Διαγωνισμών για τη Συντήρηση και Λειτουργία του Αυτοκινητοδρόμου (Δυτικός κ Ανατολικός Άξονας) που θα περιλαμβάνουν:

– στο κύριο αντικείμενο: κατασκευή και λειτουργία 2 νέων Μετωπικών ΣΔ (Καβάλας, Στρυμoνικού) που προβλέπονται στην αναθεωρημένη ΚΥΑ 6686/29.5.2017), όπως θα επιμεριστούν σε Ανατολικό και Δυτικό τμήμα.

– στο προαιρετικό αντικείμενο κατασκευή και λειτουργία 2 μετωπικών ( Σιάτιστας και Αρδανίου) και 42 Πλευρικών Σταθμών Διοδίων που προβλέπονται και περιγράφονται στην αναθεωρημένη Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης | Σελίδα 23 ΚΥΑ 6686/29.5.2017), όπως αυτοί θα επιμεριστούν σε Ανατολικό και Δυτικό τμήμα.

2.Υλοποίηση και κατακύρωση διαγωνισμού κατασκευής του Σταθμού Διοδίων Ασπροβάλτας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους χρονικούς περιορισμούς που έχουν προταθεί από το ΤΑΙΠΕΔ και κατασκευή του μετωπικού σταθμού διοδίων Ασπροβάλτας (εκκρεμεί).

3.Διαβίβαση και υποβολή από την Εγνατία Οδό ΑΕ προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΔΙΠΑ) φακέλων με πλήρεις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των αιτημάτων τροποποίησης ΑΕΠΟ για τις περιοχές κατασκευής των μετωπικών και πλευρικών σταθμών διοδίων της αναθεωρημένης ΚΥΑ 6686/29.5.2017 (εντός 1 εβδομάδας από την παραλαβή των φακέλων μελετών από το ΤΑΙΠΕΔ).

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, εάν το τίμημα για την Εγνατία δεν κριθεί ικανοποιητικό, ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί, ίσως και με διαφορετικό μοντέλο.

metaforespress.gr