Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Σ. Ξάνθης καλεί τα μέλη του στην Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018, στις 6 μ.μ., στο Ξενοδοχείο «ΟΡΦΕΑΣ» της πόλης μας (Μιχαήλ Καραολή 40)

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1.       Εκλογή Προεδρείου της Συνέλευσης

2.       Απολογισμός Πεπραγμένων 2017

3.      Οικονομικός Απολογισμός 2017

4.      Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

5.      Συζήτηση – έγκριση απολογισμών – απαλλαγή του Δ.Σ.

6.      Προγραμματισμός – Προϋπολογισμός 2018

Πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης θα γίνει η κοπή της πίτας του 2018.