Στις 17 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη συνέρχεται σε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι κυρίως υπηρεσιακού χαρακτήρα αν και η συνεδρίαση θα διεξαχθεί “στη σκιά” όσων προκάλεσε η συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

 • Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • Έγκριση της παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
 • Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το 2018 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 • Αύξηση του ωραρίου εργασίας και αντίστοιχη μετατροπή της σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε πλήρους απασχόλησης υπαλλήλου του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 • Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου Ξάνθης, Αντιδημάρχου Ξάνθης και ενός δημοτικού συμβούλου (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 • Έγκριση της με αριθμό 199/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και αποχέτευσης Ξάνθης (ΔΕΥΑΞ) με θέμα «Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής στη ΔΕ Σταυρούπολης σύμφωνα με τις 296/2016 και 298/2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης» (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 • Τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης & στάθμευσης επί της οδού Νέστου μεταξύ των οδών Πλάτωνος και Δημοκρίτου (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • Δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κανάρη 35 (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • Δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ ως επέκταση, σε ήδη υπάρχουσα επί της οδού Αγίου Ελευθερίου 24 (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • Δημιουργία θέση φορτοεκφόρτωσης στη συμβολή των οδών Αθ. Διάκου και 28ης Οκτωβρίου (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • Έγκριση της με αριθμό 4/2018 απόφασης της ΕΠΖ σχετικά με την «Εναρμόνιση των χρήσεων γης στην περιοχή Πετρελαιαποθηκών του Δήμου Ξάνθης με τις επιταγές του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Ξάνθης» (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • Έγκριση της με αριθμό 3/2018 απόφαση της ΕΠΖ σχετικά με το χώρο λειτουργίας και τον καθορισμό θέσεων υπαίθριας αγοράς – εμποροπανήγυρης με την ευκαιρία των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών έτους 2018 (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • Έγκριση της με αριθμό 2/2018 απόφαση της ΕΠΖ σχετικά με την παράταση για το χρονικό διάστημα των αιτήσεων των τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2018 (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 • Δωρεάν παραχώρηση χρήσης σχολικών συγκροτημάτων Άνω και Κάτω Ιωνικού Δήμου Ξάνθης στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 • Έγκριση φιλοξενίας και έγκριση ανάληψης υποχρέωσης στα πλαίσια των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)
 • Οικονομική ενίσχυση συλλόγων (εισηγήτρια Χαρίκλεια Κυριακιδέλη)