Όπως έγινε γνωστό από το Δήμο Ξάνθης και με βάση τη σχετική εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών, και την ΑΔΑ:6ΞΥΝ465ΧΘ7-69Ξ, που αφορά την έναρξη του νέου προγράμματος λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών, το Γραφείο Δημοτολογίων από το απόγευμα της Παρασκευής και μέχρι τις  21-1-2018 και ώρα 15:00 μ.μ δεν θα εκδίδει πιστοποιητικά και δε θα καταχωρούνται μεταβολές.

Ο λόγος είναι ότι γίνεται η διασύνδεση των υπηρεσιών από το Υπουργείο Εσωτερικών.