Από την ΠΕ Ξάνθης ανακοινώθηκε  ότι μετά από Διεθνή Διαγωνισμό για το πρώτο τμήμα Μελίβοια-Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, του έργου Ξάνθη-Εχίνος-Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ (εξαιρουμένου του ΦΠΑ) κατατέθηκαν 5 προσφορές.

Την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών και στην συνέχεια ο ανάδοχος θα προβεί στην υπογραφή της σύμβασης. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 24 μήνες από την υπογραφή του.

Το έργο χρηματοδοτείται από τρία Ευρωπαϊκά Ταμεία:

1. Π.Ε.Π Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
2. Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020
3. Ε.Π. INTERREG V-A Ελλάδα–Βουλγαρία 2014-2020