Από το Δ΄ Σ. Στρατού ανακοινώνεται ότι, ιατρικά κλιμάκια, με ανάλογο νοσηλευτικό προσωπικό και μέσα, θα βρίσκονται σε διάφορα ιατρικά κέντρα, κατά τον μήνα Ιανουάριο, για δωρεάν υγειονομικές εξετάσεις των κατοίκων, όπως παρακάτω:

 

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1  

15 Ιαν 18

 

 

Κέντρο Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων Δροσερού

 

Ορθοπεδικός

 

 

2

22 Ιαν 18  

Κέντρο Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων Δροσερού

ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)

 

3 29 Ιαν 18 Κέντρο Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων Δροσερού Καρδιολόγος
4 18 Ιαν 18 Κοινοτικό Κατάστημα Άνω Καρυόφυτου ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
5 25 Ιαν 18 ΚΥ Σταυρούπολης

 

Ψυχίατρος, Νευρολόγος
6      25 Ιαν 18  

Περιφερειακό Ιατρείο Νεοχωρίου

 

ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
  7     18 Ιαν 18  

ΚΥ Εχίνου

Παθολόγος, Νευρολόγος