Άκυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης η πολυσυζητημένη απόφαση για την αγορά κτιρίου στην οδό Σάρδεων για τη στέγαση παιδικού σταθμού του Δήμου Ξάνθης.

Η σχετική συνεδρίαση είχε προκαλέσει θύελλα αντεγκλήσεων μεταξύ πλειοψηφίας-αντιπολίτευσης για την προσμέτρηση ή μη μιας ψήφου ενός συμβούλου που είχε καθυστερήσει να μπει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου που ήταν η κρίσιμη για την εξασφάλιση απόλυτης πλειοψηφίας που απαιτείται. Αντίστοιχος θόρυβος προκλήθηκε μετά την ανάρτηση της σχετικής απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, που όμως ακυρώθηκε τελικά από την Αποκεντρωμένη.

Στην απόφαση που εκδόθηκε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση κρίνει ότι για την αγορά του ακινήτου απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία, η οποία από τα πρακτικό του δημοτικού συμβουλίου δεν έχει εξασφαλιστεί και ώσ εκ τούτου συνάγει ότι “εκδόθηκε κατά παράβαση
ουσιώδους τύπου της διαδικασίας και της κείμενης νομοθεσίας”, ακυρώνοντάς την .

Η σχετική απόφαση