Σε ανακοίνωσή του ο Διοικητής του Νοσοκομείου Αλεξ/πολης Δημήτρης Αδαμίδης, αναφέρει:

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης είναι ένα από τα λίγα νοσοκομεία της χώρας που δεν εφαρμόζουν την ηλεκτρονική καταγραφή όλων των εξεταζόμενων και όλων των ιατρικών πράξεων. Αυτό έχει σαν συνέπεια:

1) να χάνει το Νοσοκομείο έσοδα από τον ΕΟΠΥΥ, διότι ο ΕΟΠΥΥ πληρώνει πλέον στο ακέραιο τις υποχρεώσεις του, αλλά μόνο βάσει των ηλεκτρονικά καταγεγραμμένων ιατρικών εξετάσεων και πράξεων 2) παρεμποδίζεται ο αποτελεσματικός έλεγχος πιθανών υπερβολών στη συνταγογράφηση ή στην αναγραφή εργαστηριακών εξετάσεων 3) παρεμποδίζεται ο έλεγχος της παράκαμψης της νομίμου οδού για εγγραφή στη λίστα χειρουργείου.

Είναι σαφές ότι ορισμένοι πανικοβάλλονται στο άκουσμα και μόνον του ηλεκτρονικού ελέγχου, πιθανά να έχουν κάτι να κρύψουν, και προσπαθούν να το εμποδίσουν με νύχια και δόντια. Έτσι εξηγείται ο θόρυβος που κάνουν για να αποτρέψουν την τοποθέτηση υπαλλήλων στην ηλεκτρονική καταγραφή των προσερχομένων στο Τμήμα Επειγόντων. Την αρμοδιότητα αυτή ανέλαβαν 3 υπάλληλοι: 1 διοικητικός, 1 υπάλληλος που μετά από γνωμοδότηση του Ιατρού Εργασίας και σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. έπρεπε να αλλάξει τοποθέτηση και προσωρινά 1 νοσηλεύτρια με τη σύμφωνη γνώμη της. Η νοσηλεύτρια θα απασχολείται ταυτόχρονα και στη διαλογή των ασθενών. Το νοσοκομείο έχει ήδη υποβάλει αίτημα στο υπουργείο για την έγκριση πρόσληψης 10 διοικητικών υπαλλήλων με μπλοκάκι (βάσει του νέου νόμου), οπότε 2 εξ αυτών θα τοποθετηθούν στην ηλεκτρονική καταγραφή, έτσι ώστε να καλύπτεται καθημερινά επί 24ώρου βάσεως και θα εκλείψει η ανάγκη της προσωρινής μετακίνησης της νοσηλεύτριας.

Η ηλεκτρονική καταγραφή και ο έλεγχος θα γίνει όσο και αν αντιδρούν ορισμένοι.