Σε εξέλιξη βρίσκεται στη βουλή ή συζήτηση και η ψήφισηεπί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν.1920/1991 (Α΄11), με τον οποίο κυρώθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου “Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών” (Α΄182)».

Παρακολουθείστε LIVE