57.739 εργαζόμενους σε σύνολο 13.354 επιχειρήσεων εμφανίζει η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗΣ για το 2017.

 

Π.Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΑΛΟΓΙΑ
ΞΑΝΘΗ 2.212 12.797 5,78 Εργαζ/επιχ
ΡΟΔΟΠΗ 2.152 11.462 5,32 Εργαζ/επιχ
ΕΒΡΟΣ 3.039 14.095 4,64 Εργαζ/επιχ
ΔΡΑΜΑ 2.251 11.184 4,97 Εργαζ/επιχ
ΚΑΒΑΛΑ 3.184 16.684 5,24 Εργαζ/επιχ
ΘΑΣΟΣ 516 1.517 2,93 Εργαζ/επιχ
ΣΥΝΟΛΟ 13.354 57.739 4,32 Εργαζ/επιχ

 

Η Ξάνθη σύμφωνα με τα στοιχεία έχει 2.212 επιχειρήσεις και 12.797 εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου, που την κατατάσσουν στο μέσο της Περιφέρειας, σε πραγματικούς αριθμούς. Σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων από το X2, η Ξάνθη έχει την καλύτερη αναλογία εργαζομένων ανά επιχείρηση από όλες τις Περιφερειακές ενότητες, με δεύτερη τη Ροδόπη όπου εμφανίζεται παρόμοια διάρθρωση της αγοράς εργασίας.

Συνολικά σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2017, η απασχόληση στη χώρα παρουσίασε αύξηση, ενώ μικρή αύξηση παρατηρήθηκε στην πλήρη απασχόληση καθώς και μικρή μείωση της ανεργίας των νέων.