Υπεγράφη από τον Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης Κώστα Ζαγναφέρη, η απόφαση για τις περιόδους ενδιάμεσων εκπτώσεων που θα ισχύσουν μέσα στο 2018. 

Οι δύο ενδιάμεσες εκπτώσεις, συνολικής διάρκειας 30 ημερών θα είναι:

Α΄ ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος : από 1/5/2018 έως 15/5/2018 (15 ημέρες).
Β΄ ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος : από 1/11/2018 έως 15/11/2018(15 ημέρες).

Οι δύο 2 Κυριακές που επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών
καταστημάτων κατά την διάρκεια των ενδιάμεσων εκπτώσεων καθορίζονται ως εξής:

Η πρώτη Κυριακή της α΄ εκπτωτικής περιόδου στις 6/5/2018 και η πρώτη Κυριακή της
β΄ εκπτωτικής περιόδου στις 4/11/2018.