Μετεξελίσσεται το “Ρολόι των Νέων”, η πρωτοβουλία νεαρών Ξανθιωτών για μια προσομείωση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά από δυο χρονιές έρχεται το City Lab.

Οι συντελεστές αναφέρουν:

Το Ρολόι των Νέων αποτελεί ένα νεανικό εργαστήρι ιδεών (City Youth Lab) για την πόλη της Ξάνθης. Ξεκίνησε ως μια προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου και σήμερα έχει μετεξελιχθεί σε μια τοπική αγορά παραγωγής ιδεών και προτάσεων για την τοπική κοινωνία με έμφαση στα ζητήματα της νέας γενιάς.

Η κουλτούρα μας θεμελιώνεται στην αρχή πως ο πολίτης πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής, να αποφασίζει για την μοίρα του και να συμμετέχει ενεργά στη λήψη σημαντικών αποφάσεων. Γι αυτό τον λόγο, μέσα από τις δράσεις μας ενισχύουμε και προωθούμε έννοιες όπως η ‘’Κοινωνία των Πολιτών’’ και η ‘’συμμετοχική Δημοκρατία’’. Έχοντας ως βασικούς άξονες αυτές τις αρχές, το «Ρολόι των Νέων» επιδιώκει μέσα από τις θέσεις και τις αντιθέσεις να συνθέσει ένα ευρύ φάσμα απόψεων και να διαδραματίσει έναν ενεργό ρόλο στην εξέλιξη της τοπικής κοινωνίας.