Σκληρή αντίδραση προέκυψε από το Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων Ξάνθης μετά την ενέργεια της δημοτικής αρχής να προσφύγει κατά των δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνουν τους συμβασιούχους αορίστου χρόνου που συνιστά αθέτηση υπόσχεσης σε σχετική συνάντηση, όπως υποστηρίζουν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση που υπογράφει ο Πρόεδρος Δ. Γαλανόπουλος και η Γ. Γραμματέας Π. Τζανόγλου:

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Ν. Ξάνθης στην έκτακτη
συνεδρίαση της 21 ης Δεκεμβρίου 2017 αποφάσισε ομόφωνα όπως καταγγείλει τον
Δήμαρχο Ξάνθης και τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής Κυριάκο
Παπαδόπουλο , για την αθέτηση της υπόσχεσης, την κοροϊδία και τον εμπαιγμό των
δικαιούχων δημοτικών υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου, για τη μη καταβολή χρημάτων
μετά από την έκδοση δικαστικών αποφάσεων.

Η Δημοτική Αρχή αρχικά υποσχέθηκε την άμεση καταβολή των δεδικασμένων
παραιτούμενη από τα ένδικα μέσα, αλλά στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου , με μεγάλη επιτυχία και μαεστρία , αποφάσισε ακριβώς το αντίθετο,
προφασιζόμενη κατά το δοκούν το νόμο.

Επίσης αναφέρουμε συμπληρωματικά και για την ιστορία των γεγονότων, ότι κατά
την σύσκεψη που προηγήθηκε, μεταξύ της δημοτικής αρχής και του συλλόγου
παρουσία και της νομικής υπηρεσίας, η τελευταία ανέφερε ότι με τη σύμφωνη
γνώμη της Οικονομικής Επιτροπής για την μη ασκηση ενδίκων μέσων μπορεί να
πραγματοποιηθεί άμεσα η καταβολή των δεδικασμένων στους δικαιούχους.
Εμείς γνωρίζουμε και το νόμο και τις διατάξεις, δεν θέλαμε ούτε θέλουμε να
αποκτήσουμε χρήματα μέσα αδιαφανών διαδικασιών και παράνομων και πολύ
περισσότερο σε βάρος συναδέλφων.
Αλλά φτάνει πια.