Τον κατάλογο των περιοχών που είναι ενταγμένες στο δίκτυο NATURA 2000 επικαιροποίησαν με κοινή υπουργική απόφαση σε ΦΕΚ, οι υπουργοί Αποστόλου, Φάμελος, Τσιρώνης.

Πέρα από ορισμένες προσθήκες στο Νομό Έβρου και το Νομό Καβάλας δεν υπάρχουν αλλαγές στις περιοχές της περιφέρειας που είναι ενταγμένες. Από την Ξάνθη εντάσσονται τα Στενά Νέστου, το αισθητικό δάσος του Νέστου, το όρος  Χαϊντού – Κούλα και οι γύρω κορυφές καθώς επίσης και η κοινή με τη Ροδόπη περιοχή της Βιστωνίδας.

το Ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Natura 2000 είναι ένα δίκτυο ζωνών προστασίας της φύσης που εκτείνεται σε ολόκληρη την Κοινότητα και έχει ως στόχο να διασφαλίσει τη µακροπρόθεσµη διατήρησή των πιο πολύτιµων και των πλέον απειλούµενων ειδών και ενδιαιτηµάτων της σε ικανοποιητικό επίπεδο

Αναλυτικά ο κατάλογος: