Θετικό καταγράφεται το ισοζύγιο προσλήψεων και απολύσεων στην Ξάνθη για το μήνα Νοέμβριο αλλά και συνολικά για όλο το διάστημα του 2017, με βάση τα στοιχεία της Εργάνης. 

Στην Ξάνθη το Νοέμβριο καταγράφονται 32 προσλήψεις περισσότερες από τις αποχωρήσεις ενώ συνολικό στο ενδεκάμηνο του 2017 είναι ήδη το ισοζύγιο είναι θετικό κατά 737 προσλήψεις.

Αντίστοιχα θετικό είναι και το ισοζύγιο στο σύνολο της Περιφέρειας για το ενδεκάμηνο με 6.600 περισσότερες προσλήψεις σε σχέση με τις αποχωρήσεις ακολουθώντας την πανελλαδική τάση των στοιχείων της Εργάνης, που δείχνουν αντιστροφή του κλίματος στις ροές απασχόλησης.  Αρνητικό είναι το ισοζύγιο στο σύνολο της Περιφέρειας για το μήνα Νοέμβριο που οφείλεται στο σημαντικό αριθμό αποχωρήσεων στο Νομό Καβάλας, απόρροια κυρίως της λήξης της τουριστικής περιόδου.

Τα στοιχεία της Εργάνης για την Περιφέρεια και την Ξάνθη

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

Αναγγελίες Πρόσληψης Αναγγελίες Οικειοθελούς αποχώρησης Καταγγελίες συμβάσεως αορίστου χρόνου Λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου Σύνολο αποχωρήσεων  +/_
ΔΡΑΜΑΣ 976 445 155 271 871 105
ΕΒΡΟΥ 1.562 579 303 461 1.343 219
ΘΑΣΟΥ 231 24 137 157 318 -87
ΚΑΒΑΛΑΣ 1.641 929 791 786 2.506 -865
ΞΑΝΘΗΣ 1.075 427 193 423 1.043 32
ΡΟΔΟΠΗΣ 1.293 655 231 384 1.270 23
Σύνολο ΑΜΘ 6.778 3.059 1.810 2.482 7.351 -573

 

Τα στοιχεία για το ενδεκάμηνο του 2017

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

Αναγγελίες Πρόσληψης Αναγγελίες Οικειοθελούς αποχώρησης Καταγγελίες συμβάσεως αορίστου χρόνου Λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου Σύνολο αποχωρήσεων  +/_
ΔΡΑΜΑΣ 11.857 5.192 1.629 3.668 10.489 1.368
ΕΒΡΟΥ 16.920 8.030 2.457 5.039 15.526 1.394
ΘΑΣΟΥ 8.820 2.434 2.598 3.506 8.538 282
ΚΑΒΑΛΑΣ 26.848 11.805 5.138 8.370 25.313 1.535
ΞΑΝΘΗΣ 14.816 6.716 2.042 5.321 14.079 737
ΡΟΔΟΠΗΣ 14.563 7.812 1.559 3.883 13.254 1.309
Σύνολο ΑΜΘ 93.824 41.989 15.423 29.787 87.199 +6.625