Δημοσκόπηση για τη δημοφιλία των Δημάρχων των πρωτευουσών και του Περιφερειάρχη ΑΜΘ διεξήγαγε η Kapa Research για λογαριασμό της εφημερίδας Νέα Εγνατία της Καβάλας. Η δημοσκόπηση έγινε το διάστημα 13/11 μέχρι 6/12 σε δείγμα 972 ατόμων στις 5 πρωτεύουσες της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Από τα αποτελέσματα δεν προκύπτει κάποιο πολύ σαφές πολιτικό συμπέρασμα αλλά καταγράφεται μια γενική εικόνα θετικών και αρνητικών απόψεων στους 5 Δημάρχους των πρωτευουσών. Μικτή η εικόνα και μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων υπάρχει για τον Περιφερειάρχη, όπως και στο ερώτημα για πιθανή επανεκλογή του όπου το κοινό εμφανίζεται μοιρασμένο.

 

Δήμαρχοι

ΘΕΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΕΣ

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΕΣ

ΔΓ/ΔΑ

Θετική

Μάλλον Θετική Αρνητική

Μάλλον αρνητική

Κομοτηνής
Γ. Πετρίδης

48,5%

46,5% 5,0%
16,0% 32,5% 15,0%

31,5%

Αλεξανδρούπολης Ε. Λαμπάκης

45,0%

43,5% 11,5%
45,0% 24,5% 18,5%

25,6%

Δράμας
Χ. Μαμσάκος

39,5%

55,0%

5,5 %
11.0% 28% 15,0%

39,5%

Καβάλας
Δ. Τσανάκα

39,0%

43,5% 17,5%
16,5% 22,5% 19,0%

24,5%

Ξάνθης
Χ. Δημαρχόπουλος

37,5%

45,5% 17,0%
19,5% 18,0% 19,5%

26,0%

 

Περιφερειάρχης
Χ. Μέτιος

ΘΕΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΕΣ

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΕΣ ΔΓ/ΔΑ

Θετική

Μάλλον Θετική Αρνητική Μάλλον αρνητική

27,0%

37,0 %

36,0%
15,5% 21,5% 22,0%

14%

 

Τέλος στο ερώτημα αν θα επιθυμούσατε επανεκλογή του νυν Περιφερειάρχη , το κοινό απαντά

Επανεγκλογή Μέτιου ή μη

ΘΕΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΕΣ

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΕΣ

ΔΓ/ΔΑ

Θετική Μάλλον Θετική Αρνητική Μάλλον αρνητική

28,0%

32,5%

39,5%
14,5% 18,0% 17,00%

22,5%

 

Πηγή: Εφημερίδα Νέα Εγνατία