Τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017στις 19:00 πραγματοποιείται η πρώτη συνεδρίαση του Επιμελητηρίου Ξάνθης με τη νέα σύνθεση του Δ.Σ.

Στη σχετική πρόσκληση αναφέρεται η πρώτη, πανηγυρική, ημερήσια διάταξη από την οποία θα ανακηρυχθεί ο Πρόεδρος και θα συγκροτηθεί η Δ.Ε. και τα Τμήματα.

Αναλυτικά:

  1. ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
  2. ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
  3. ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ