Την Τέταρτη 13 Δεκεμβρίου 2017, συνήλθαν τα μέλη της Εκελεστικής Γραμματείας του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ Ξάνθης με μοναδικό θέμα τη συγκρότηση σε σώμα 

Παρόντες κατά αλφαβητική σειρά ήταν τα 9 μέλη, δηλαδή οι Αιγινήτης Χαράλαμπος, Γαλανόπουλος Δημήτριος, Γεωργιάδου Ελένη, Ευστρατίου Χαράλαμπος, Καπζά Χασάν, Μιτσικάρης Αλέξανδρος, Νταουτίδης Χαράλαμπος, Παπαδάκης Φάνης, Παπαδοπούλου Εριφύλη.

Μετά από ψηφοφορία, προέκυψε το παρακάτω αποτέλεσμα

Πρόεδρος: Χαράλαμπος Ευστρατίου                    (Υπάλληλος Περιφέρειας ΑΜΘ)

με 9 ψήφους

Αντιπρόεδρος: Νταουτίδης Χαράλαμπος              (Εκπαιδευτικός Β/θμιας)

με 6 ψήφους

Γενική Γραμματέας: Παπαδοπούλου Εριφύλη      (Νοσηλεύτρια)

με 6 ψήφους

Γραμματέας Οργανωτικού: Παπαδάκης Φάνης    (Εκπαιδευτικός Α/θμιας)

με 7 ψήφους

Ταμίας: Αιγινήτης Χαράλαμπος                            (Νοσοκομειακός Υπάλληλος)

με 6 ψήφους

Μέλη

1.       Γαλανόπουλος Δημήτριος           (Δημοτικός Υπάλληλος)

2.       Γεωργιάδου Ελένη                      (Νοσηλεύτρια)

3.       Καπζά Χασάν                              (Εκπαιδευτικός Α/θμιας)

4.       Μιτσικάρης Αλέξανδρος               (Νοσηλευτής)