Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη η  απόφαση για την απόκτηση νέου ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού στο Νοσοκομείο Ξάνθης προϋπολογισμού 2.181.000 ευρώ, μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας. Πρόκειται για τις προτάσεις του Νοσοκομείου Ξάνθης που έχουν εγκριθεί από την επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ.

Ο νέος εξοπλισμός, ο οποίος θα καλύπτει ένα σημαντικό εύρος ιατρικών
αναγκών, θα περιλαμβάνει:

6 πλήρη αναισθησιολογικά συγκροτήματα
4 σκιαλτικές λυχνίες με δορυφόρο τύπου LED
1 ορθοπεδική χειρουργική τράπεζα μεταφερόμενης επιφάνειας
3 τράπεζες γενικής χειρουργικής μεταφερόμενης επιφάνειας
2 σετ από 4 μόνιτορ με κεντρικό σταθμό παρακολούθησης
1 σετ από 6 μόνιτορ με κεντρικό σταθμό παρακολούθησης
6 χειρουργικές διαθερμίες υψηλής απόδοσης
1 πλήρες λαπαροσκοπικό σύστημα
2 φυγόκεντρους 48 θέσεων
1 γαστρεντερολογικό ενδοσκοπικό σύστημα
1 σύστημα δοκιμασίας κόπωσης
1 θερμοκοιτίδα μεταφοράς με αναπνευστήρα
1 υπερηχοκαρδιογράφο
1 μαιευτικό/γυναικολογικό υπερηχοτομογράφο
1 υπερηχοτομογράφο νευρολογικών εφαρμογών
1 πλήρες αρθροσκοπικό σύστημα
8 μηχανήματα τεχνητού νεφρού αιμοδιήθησης και on-line μεθόδων
4 πολυθρόνες αιμοκάθαρσης με ζυγό
4 ζυγούς – ανακινητήρες ασκών αίματος
1 σύστημα μεταφοράς ασθενών χειρουργείου
4 συμπιεστές ασκών διαχωρισμού πλάσματος
1 ανακινητήρα αιμοπεταλίων με θάλαμο συντήρησης
1 πριόνι – τρυπάνι ορθοπεδικής
6 απινιδωτές με μόνιτορ και βηματοδότη
1 τομογραφία οπτικής συνοχής – OCT
1 περιστροφικό μικροτόμο
1 φορητό νεογνικό αναπνευστήρα
10 τροχήλατα ηλεκτρονικά πιεσόμετρα/οξύμετρα
6 12-κάναλους ηλεκτροκαρδιογράφους
1 συσκευή οπτικής βιομετρίας
1 καρέκλα χειρουργού/οφθαλμιάτρου
1 ψυγείο συντήρησης αντιδραστηρίων
1 καταψύκτη -80°C
3 πολύσπαστα φορεία μεταφοράς ασθενών
1 αποψύκτη πλάσματος
4 τροχήλατες αναρροφήσεις
4 ηλεκτρικές πολυθρόνες αιμοδοσίας
Σύστημα αναζήτησης προσώπων
Σύστημα κλήσης αδελφής
1 σταθμό επεξεργασίας ιστών
1 ουρολογικό ενδοσκοπικό σύστημα
1 λιθοτρύπτη υπερήχων
1 εύκαμπτο ενδοσκόπιο ΩΡΛ και πηγή ψυχρού φωτισμού
1 doppler αγγείων με καταγραφικό