Mε ανακοίνωσή της η Δημοτική Αρχή της Ξάνθης τοποθετείται για το ζήτημα του Κολυμβητηρίου μετά την έντονη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου ασκεί κριτική στην τακτική της προηγούμενης δημοτικής αρχής για το θέμα, κατηγορώντας για λάθη και υπόσχεται ότι θα επαναλειτουργήσει σε χρόνο ρεκόρ. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Εγκρίθηκε τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης η παραλαβή της μελέτης για τη στατική επάρκεια και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του Κολυμβητηρίου της πόλης μας, καθώς και η διαδικασία διεξαγωγής δημοπρασίας για τις εργασίες βελτίωσης και αποκατάστασής του.

Το Κολυμβητήριο παρουσίαζε πολυετή και δυσεπίλυτα προβλήματα, τα οποία κατά το προηγούμενο διάστημα συνέβαλαν στην περιστασιακή λειτουργία του. Η αναστολή λειτουργίας του συγκεκριμένου αθλητικού χώρου κρίθηκε επιβεβλημένη όταν κατέρρευσε το σύστημα ανακύκλωσης νερού προκαλώντας νέα δεδομένα όσον αφορά την ασφάλεια και την υγιεινή των πολιτών, ενώ καμία παρέμβαση δεν ήταν εφικτή λόγω της μη νομιμότητας του κτιρίου.

Η Δημοτική Αρχή από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων της έχει ξεκινήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία του Κολυμβητηρίου μας. Σκοπός είναι να παραδοθεί στους πολίτες ένας ασφαλής από άποψη υγιεινής χώρος χωρίς προβλήματα, ο οποίος θα αποτελεί μια μόνιμη λύση όλους τους μήνες του έτους.

Έπειτα από το συντονισμό των Υπηρεσιών του Δήμου μας υλοποιήθηκαν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες (Τοπογραφικό διάγραμμα – Αρχιτεκτονική μελέτη αποτύπωσης – Στατική μελέτη – Υδραυλική μελέτη – Μελέτη ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρολογικών, θέρμανσης – Μελέτη παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας κλπ.) για την νομιμοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων και την έκδοση οικοδομικής άδειας και ξεκίνησε η δημοπράτηση του έργου για την εγκατάσταση εργολάβου, ώστε το σύγχρονο Κολυμβητήριο που οραματιζόμαστε όλοι για την πόλη μας σήμερα να είναι πραγματικότητα.

Επιπλέον, συζητάμε με τη ΔΕΔΑ, η οποία αποτελεί τον αρμόδιο Διαχειριστή των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου για την περιοχή μας, προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες ώστε παραχωρηθεί φυσικό αέριο σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου μας.

Η αναστολή λειτουργίας του Κολυμβητηρίου ήταν η επιτομή της αποτυχίας της πολιτικής που ακολουθήθηκε στο συγκεκριμένο τομέα στο Δήμο Ξάνθης τα προηγούμενα χρόνια. Είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι στο να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά όλα όσα ταλαιπώρησαν στο παρελθόν την τοπική κοινωνία και να χαράξουμε με έργα και όχι με λόγια τη σύγχρονη Ξάνθη.

Όλα θα γίνουν σε χρόνο ρεκόρ. Οι μήνες θα γίνουν μέρες, οι ώρες θα γίνουν λεπτά. Δώσαμε μια άνιση μάχη με τη γραφειοκρατία και την κερδίσαμε. Δίνουμε ανάλογη μάχη με το χρόνο και θα την κερδίσουμε.

Δημιουργούμε με όραμα και προοπτική μια νέα πραγματικότητα, γιατί το αξίζει η Ξάνθη μας.

Ενέργειες που απαιτήθηκαν μέχρι σήμερα για την αποκατάσταση του Κολυμβητηρίου Ξάνθης:

 1. Στις 25-09-2014 συγκροτήθηκαν ομάδες εργασίας για την ένταξη των αυθαιρέτων κατασκευών του Δήμου Ξάνθης στις διατάξεις του Ν.4178/13
 2. Στις 06-02-2015 περαιώθηκε η διαδικασία υπαγωγής του ακινήτου του Κολυμβητηρίου στο Ν.4178/2013
 3. Στις 08-06-2015 ολοκληρώθηκε η σύνταξη του φακέλου της μελέτης με τίτλο : «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»
 4. Στις 19-06-2015 εγκρίθηκε ο ως άνω φάκελος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 5. Στις 14-08-15 εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την επιλογή ανάδοχου εκπόνησης της ως άνω μελέτης με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 6. Στις 28-09-2015 υπογράφηκε το συμφωνητικό για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο : «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»
 7. Στις 04-11-2015 παραδόθηκε η ως άνω μελέτη διορθωμένη και συμπληρωμένη σύμφωνα με τις υποδείξεις και παρατηρήσεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας
 8. Στις 12-01-2016 η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με έγγραφό της ενέκρινε τις εργασίες που προβλέπονταν στην ως άνω μελέτη
 9. Στις 01-02-2016 κατατέθηκαν στην Υπηρεσία Δόμησης οι αμοιβές των μελετητών για τη «Νομιμοποίηση κτιρίου κολυμβητηρίου – Εργασίες βελτίωσης και αποκατάστασης του κτιρίου του κολυμβητηρίου – Συντήρηση αποκατάσταση δικτύων μεταφοράς ύδατος κολυμβητικής δεξαμενής & Τροποποίηση μεγέθους κολυμβητικής δεξαμενής»
 10. Στις 02-08-2016 υποβλήθηκε Υπεύθυνη Δήλωση για την τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται στην Απόφαση 36259/1757/Ε/03/24.08.10 (ΦΕΚ 1312 Β’)
 11. Στις 08-08-2016 με Πράξη Συμβολαιογράφου συντάχθηκε Δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1221/1981 για την άφεση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων
 12. Για το έργο «Νομιμοποίηση κτιρίου κολυμβητηρίου – Εργασίες βελτίωσης και αποκατάστασης του κτιρίου του κολυμβητηρίου – Συντήρηση αποκατάσταση δικτύων μεταφοράς ύδατος κολυμβητικής δεξαμενής & Τροποποίηση μεγέθους κολυμβητικής δεξαμενής» εκδόθηκε έγκριση δόμησης και στις 05-09-2017 Άδεια Δόμησης
 13. Επί του παρόντος συντάσσονται τα τεύχη για τη σύναψη της δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Εργασίες βελτίωσης & αποκατάστασης του κολυμβητηρίου Δήμου Ξάνθης Φάση Α’ (ΣΑΤΑ)», που αφορά στις εργασίες της ως άνω μελέτης και της αντίστοιχης άδειας δόμησης
 14. Συντάσσεται επίσης ταυτόχρονα Φάκελος του Έργου για την ανάθεση εκπόνησης των μελετών «Θέρμανση – Κλιματισμός – Αερισμός – Ηλεκτρικά Ισχυρά ρεύματα – Αλεξικέραυνο – Γειώσεις»
 15. Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2018 προβλέπεται δαπάνη 350.000,00 ευρώ από πιστώσεις ΣΑΤΑ για τις σχετικές δαπάνες