Σε Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Διδασκαλικού Συλλόγου Ξάνθης εκφράζεται η συμπαράσταση του ΣΥλλόγου στον αγώνα των φοιτητών της Πολυτεχνικής:

Αναλυτικά:

Ο Διδασκαλικός Σύλλογος Ξάνθης εκφράζει την υποστήριξή του στον αγώνα των
φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης για την απρόσκοπτη φοιτητική μέριμνα
που αφορά στη (σίτιση, τη στέγαση, τις μεταφορές, και τα συγγράμματα) στα πλαίσια
της δωρεάν Δημόσιας Παιδεία. ιδιαιτέρως εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στον
αγώνα τους για τη λειτουργία της Λέσχη των οικότροφων φοιτητών στα Κιμμέρια
καθώς η μη λειτουργία της έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στους φοιτητές
των εστιών επιβαρύνοντας τους ήδη ταλαιπωρημένους οικογενειακούς
προϋπολογισμούς. Προϋπολογισμοί που πλήττονται από τα συνεχιζόμενα παλιά και νέα
μνημόνια. Συντασσόμαστε στο πλευρό των φοιτητών και εκφράζουμε την υποστήριξή
τους στα αιτήματά τους για άμεση λειτουργία της φοιτητικής Λέσχης των Κιμμερίων,
τη μη μεταφορά της Αρχιτεκτονικής καθώς και στο άμεσο άνοιγμα του Αναγνωστηρίου.