Ιδιαίτερα χαμηλά στο ύψος των καταθέσεων αλλά, κυρίως, στο κατά κεφαλής επίπεδο καταθέσεων στις τράπεζες βρίσκεται η Ξάνθη, φτωχότερη από τους Νομούς της Θράκης. 

Η Ξάνθης βρίσκεται στην 43η θέση με 5.657 ευρώ κατά κεφαλήν καταθέσεων στα τραπεζικά ιδρύματα της περιοχής, μια θέση κάτω από τη Ροδόπη όπου το νούμερο φτάνει τα 5.949 ευρώ. Και στις συνολικές καταθέσεις οι δύο νομοί βρίσκονται δίπλα-δίπλα στην 35η και 36η θέση αντίστοιχα με συνολικές καταθέσεις 627,3 εκατ. ευρώ

Στις ψηλές θέσεις συνολικών και κατά κεφαλήν καταθέσεων βρίσκονται, μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, τα νησιά, η Κρήτη και η Πελοπόνησης. Υψηλότερα από την Περιφέρεια ΑΜΘ βρίσκεται ο Έβρος, στην 22η θέση με καταθέσεις που ξεπερνούν τις 8.000 ευρώ. Ακολουθούν η Καβάλα στην 27η θέση (7.922 ευρώ) και  η Δράμα στην 31η (7619 ευρώ)